Nii nagu eelmises rahuloluuuringus palusime ka seekord klientidel hinnata Raha24 pakutavate teenuste kvaliteeti 5 palli süsteemis, kus 5 viitab “väga heale” teenusele ning 1 teisele äärmusele, kus teenust kogeti “väga halvana”. Vahepeale jäid valikuvastused nagu “halb”, “keskpärane” ja “hea”.

Raha24 jaoks on teenuste kiirus, kvaliteet ja klienditeenindus äärmiselt olulised. Et oma väärtusi hoida ja saada otsest tagasisidet, viisime tänaste Raha24 teenuse kasutajate seas taas läbi suure rahuloluküsitluse.

Uuringus osalenud inimesi oli kokku seekord 568 inimest.

Üle poolte vastanutest on Raha24 teenusega väga rahul

Meie rõõmuks andis 90% vastanud klientidest meile hindeks “hea” või “väga hea”.

Peaaegu 53% vastanutest on Raha24 teenusega “väga rahul” ning parandusettepanekuid pakkuda ei osanudki. Pigem tunnustati suurepärast suhtumist oma klientidesse, suurt vastutulelikkust meeskonna poolt ning kiirust nii teenustes kui kliendisuhtluses.

Keskmine hinne Raha24 teenuste kvaliteedile on 4,4. See on tulemus, mille üle oleme väga uhked. Huvitava faktina võib välja tuua, et 2021. aasta kliendiuuringus oli rahulolu üldine hinnang samuti täpselt 4,4 palli ja see ei ole 2 aastaga muutunud.

Kliendid toovad enim esile Raha24 lihtsat laenutaotluse protsessi

25% vastajatest tõi välja, et Raha24 mugav kasutada ehk laenutaotlus protsess on lihtne. Väga oluline on ka alati olemas ja kättesaadav klienditeenindus.

19% vastajatest vastas, et vastus taotlusele mõne hetkega on oluline ning sama paljud tõid välja veel, et raha kätte samal päeval on oluline.

Klientide esitatud muudatusettepanekud

Küsime uuringutes alati ka võimalikke muudatusettepanekuid. Nii saame oma klientide ootustest ja lootustest parema ülevaate ning täpsema arusaama, kuidas oma teenuseid veel kliendikesksemaks ning paremaks muuta.

Toome välja 3 peamist muudatusettepanekut ja soovi, mida viimasest klientide tagasisidest saime:

1. Soov ise valida, mis kuupäeval tagasimakset teha

Selgus, et kliendid soovivad ise valida, millisel kuupäeval tagasimakset teha. Oleme selle võimekuse loonud ehk saad ise valida endale igakuise maksepäeva, mis aitab Sul ajastada oma makseid just sellele kuupäevale, mis Sulle kõige paremini sobib.

2. Iseteenindus kasutajasõbralikumaks

Oleme teadlikud, et iseteeninduse kasutajasõbralikkuses on arenguruumi ja see pole teatud olukordades kõige mugavam. Meil on rõõm teatada, et iseteeninduse uuendamine on meie lähimates arenguplaanides kindlasti olemas.

Kevad 2023 uuendasime Raha24 avaliku veebi, et laenutooted oleksid paremini leitavad ning mobiilis oleks kodulehte paremini kasutatav. Liigume samm sammult paremuse poole ja anname kindlasti teada, kui ka iseteenindus uue ilme saab! Senistest kodulehe ja visuaalse identiteedi uuendusest saad lugeda rohkem postitusest: “Uus välimus, tuttav usaldus!”

3. Refinantseerimise võimalus

Raha24 ei võimalda tõepoolest refinantseerida teiste laenuandjate krediidilepinguid, kuid alternatiivse meetmena on meie klientidel võimalik oma probleemse laenu osamaksed soodsamaks refinantseerida pikendades lepingut erandkorras kuni 72 kuu pikkuseks.

Küll tasub meeles pidada, et Raha24 puhul on refinantseerimine ennekõike ühekordne abimeede, et oma klientidele raskes olukorras appi tulla ning aidata makseraskuse korral rahaasjad järjele saada. Enne refinantseerimist soovitame oma laenuspetsialistiga nõu pidada ja kasutada tasuta maksepuhkuse võimalust.

Tutvu lähemalt Raha24 refinantseerimislaenu tingimustega.

Pingutame igapäevaselt, et olla kvaliteetne ja usaldusväärne partner!

Sinu kui kliendi tagasiside on meile oluline! Just nii leiame üles suurimad murekohad ja küsimused ning saame arendada teenuseid suunas, mida vajad ja oluliseks pead.

Oleme tänulikud kõigi vastanute heade sõnade aga ka konstruktiivsete ettepanekute ja väljatoodud mõtete eest. Just tänu ausale tagasisidele saame pakkuda järjest paremat ja kvaliteetsemat teenust.

Sinu Raha24