Viimased paar kuud on toonud meie ellu kõrged kütusehinnad, millega ei osanud enamus inimesi arvestada. Otsused igapäevaste kulutuste osas on ühed olulisemad otsustuskohad, mida endale teadvustada, kui on soovi kulutusi kontrolli all hoida.

Viisime läbi Raha24 klientide seas uuringu, et teada saada, kas ja kuidas kütuse hinnatõus on meie klientide elusid mõjutanud. Küsitlusele vastas sedapuhku 1498 inimest, kellest 56% olid naised ja 44% mehed. Oleme kõigile vastajatele tänulikud!

Kütuse hinnatõus on mõjutanud inimeste finantsilist seisu

Kütuse hind teeb järjest uusi rekordeid ja makstes juba mitmeid kuid üle 2 euro liiter. Rekordilisi hindu näeme Eestis kuna maailmaturuhinnad on viimaste kuudega tõusnud kõrgustesse ja olukord on ebastabiilne. Arvestatav osa on ka kehtestatud maksudel ja erinevatel nõuetel. Lisaks on tõusnud tarbijahinnaindeks võrreldes eelmise aasta juuniga ligi 22%.

Lausa 89% vastajatest andsid teada, et hinnatõus on neid mõjutanud. Ehk 47% vastasid, et hinnatõus on väga tugevalt mõjutanud nende finantsilist seisu ja 42%, et mõjutanud mõningal määral. Kõigest 11% vastajatest said öelda, et ei ole mõjutanud.

Kõige rohkem on kütusekulu suurenenud 51-99 € kuus

Palusime vastajatel hinnata kui palju on kulud kütusele ühes kuus suurenenud. 35% vastajatest tõdesid, et neil on kulutused suurenenud vahemikus 51-99 € kuus ja kõigest 8% vastajatel on 1-25 €. 29% vastajatel suurenes kulu 26-50 € ning 28% on kulu suurenenud enam kui 100 €.

Vaadates neid numbreid ja kui palju on hinnad tõusnud, tekib tahes tahtmata küsimus „kuhu edasi“? 64% vastajatest on juba vähendanud igapäevast auto kasutamist. Eelistakse kasutada ühistransporti (55%), sõita jalgratta või elektritõukerattaga (34%) ning võimalusel käiakse jala aga kõigil ei ole võimalik seda teha. Näiteks toodi välja, et elades suuremast linnast väljas on vaja autot tööl käimiseks kuna ühistranspordi ajad ei klapi või on leitud võimalus auto jagamiseks naabritega.

89% vastajatest arvas, et riik peaks ulatama abikäe kütuse hinnatõusu osas. Näiteks alandama aktsiise/makse või kehtestama piirhinna.

Laenumakse kalkulaator

100 €
10 000 €
5 kuud
60 kuud
Sinu kuumakse

Inimesed on hakanud hinnatõusu tõttu kokkuhoidlikumalt elama

Kütuse hinnatõus on muutnud võrdlemisi lühikese ajaga inimeste igapäevaelu, mistõttu on hakatud oma igapäeva kulutusi üle vaatama ning tegema korrektuure. Ligi kolmandik (83%) vastajatest vastasid, et nad on oma igapäevakulutusi rohkem jälgima hakanud ja on jätnud hinnatõusu tõttu ära mõned teised kulutused.

Uurisime oma klientidelt ka, kui hinnatõus on neid mõjutanud, siis kuidas plaanitakse tekkinud lisakulud katta. Ligi 39% inimestest katab oma lisandunud kulutusi säästudest ja 21% vastajatest tunnistasid, et peavad selleks võtma lühiajalist laenu. Positiivse noodina tuli küsitlusest välja, et ca 40% vastajatest saab lisandunud kulutustega hakkama oma jooksva kuupalgaga.

Kokkuvõtteks

Kütuse hind on hetkel päevakohane ja valulik teema paljude eestlaste jaoks ning inimesed otsivad lahendusi, kuidas oma kulutusi vähendada. Kõik suuremad muutused algavad väikestest sammudest. Mõeldes läbi oma igapäevased ostud ja olla teadlik oma kuludest, aitab kaasa raha kokku hoidmisel. Oleme kokku pannud mõningad säästunipid, loe lähemalt siit.

Juhul, kui Sa seisad oma laenukohustuse tagasimaksmisega raskustes või tundub, et see lähiajal võib juhtuda, siis võta oma laenuandjaga koheselt ühendust.

Raha24-s pakume klientidele tasuta maksepuhkust kui ka oma laenu refinantseerimist. Meie laenuhaldurid kuulavad ära Sinu mure ja aitavad muuhulgas ka sobiliku lahenduse leida. Loe võimalustest lähemalt siit.