Raha24 jaoks on teenuste kiirus, kvaliteet ja klienditeenindus äärmiselt olulised. Et oma väärtusi hoida ja saada otsest tagasisidet, viisime tänaste Raha24 teenuse kasutajate seas läbi rahuloluküsitluse.

Oleme tänulikud kõigi vastanute heade sõnade aga ka konstruktiivsete ettepanekute ja väljatoodud mõtete eest. Just tänu ausale tagasisidele saame pakkuda järjest paremat ja kvaliteetsemat teenust.

Rohkem kui 92% vastanutest hindab Raha24 teenuseid kas “heaks” või “väga heaks”

Palusime klientidel hinnata Raha24 pakutavate teenuste kvaliteeti 5 palli süsteemis, kus 5 viitab “väga heale” teenusele ning 1 teisele äärmusele, kus teenust kogeti “väga halvana”. Vahepeale jäid valikuvastused nagu “halb”, “keskpärane” ja “hea”.

Meie rõõmuks andis 92% vastanud klientidest meile hindeks “hea” või “väga hea”. Keskmine hinne Raha24 teenuste kvaliteedile oli 4,4. See on tulemus, mille üle oleme väga uhked!

Peaaegu 60% vastanutest on Raha24 teenusega “väga rahul” ning parandusettepanekuid pakkuda ei osanudki. Pigem tunnustati suurepärast suhtumist oma klientidesse, suurt vastutulelikkust tiimi poolt ning kiirust nii teenustes kui kliendisuhtluses. Lisaks mainiti, et Raha24 teenuseid on äärmiselt mugav ja lihtne kasutada.

Muudatusettepanekud – leiame koos lahendused!

Küsime uuringutes alati ka võimalikke muudatusettepanekuid. Nii saame oma klientide ootustest ja lootustest parema ülevaate ning täpsema arusaama, kuidas oma teenuseid veel kliendikesksemaks muuta.

Toome välja 3 peamist muudatusettepanekut ja soovi, mida viimasest klientide tagasisidest saime:

1. Ilma pangaväljavõtteta laen lojaalsele kliendile

Tagasisidest selgus, et pikaajalised ja lojaalsed kliendid soovivad saada laenu ilma panga väljavõtet esitamata.

Tuleme oma klientide soovile vastu ja pakumegi esimesena Eestis kuni 2000 € väärtuses laenu ka ilma pangaväljavõtet esitamata. Ainus meiepoolne tingimus on, et saad väljavõtet esitamata taotluse esitada juhul, kui jätkad pensionimaksete kogumist II pensionisambasse. Sel viisil saame laenu siiski vastutustundlikult hinnata.

2. Refinantseerimise võimalus

Raha24 klientidel on võimalik oma probleemse laenu osamaksed soodsamalt refinantseerida.

Küll tasub meeles pidada, et Raha24 puhul on refinantseerimine ennekõike ühekordne abimeede, et oma klientidele raskes olukorras appi tulla ning aidata makseraskuse korral rahaasjad järjele saada. Enne refinantseerimist soovitame oma laenuspetsialistiga nõu pidada ja kasutada tasuta maksepuhkuse võimalust.

Tutvu lähemalt ka Raha24 refinantseerimislaenu eritingimustega.

3. Suurem võimalik krediidilimiit

Mõistame oma kliente – vahel on ootamatud väljaminekud tõepoolest suured. Siiski lähtume me laenu andmisel vastutustundliku laenamise printsiibist.

Ennekõike on meile oluline, et laen oleks Sulle kliendina jõukohane ja ühekordne suurem rahasüst ei vähendaks elukvaliteeti hilisema laenu- ja võlakoormusega üle mõistlikkuse piiri. Mõtleme sammukese edasi, et viia hilisema makseraskuse risk miinimumini.

Krediidilimiit on alati igale kliendile personaalne ja lähtub nii Sinu tänastest kohustustest kui sissetulekutest.

Soovime olla kvaliteetne ja usaldusväärne partner!

Sinu kui kliendi tagasiside on meile oluline! Just nii leiame üles suurimad murekohad ja küsimused ning saame arendada teenuseid suunas, mida vajad ja oluliseks pead.

Aitäh Sulle vastamast, jagamast ja tunnustamast!