Vastutustundlik laenamine

Raha24 jagab sõltumatut finantsnõu


Millal on mõistlik laenamisele mõelda?

Laenuotsus peab olema Sinu enda poolt selgelt läbimõeldud ja eesmärgipärane. Laenata on mõistlik vaid juhul, kui Sul on raha millegi konkreetse jaoks vaja ja leiad, et laenust saadav kasu kaalub üles järgnevateks kuudeks-aastateks saadud finantskohustuse.

Kui tegemist on vältimatu kodu-, tervise- või elu lihtsustavate ostudega, on laenamine mõistlik otsus. Kui leidsid sooduspakkumisega uue mantli või kingad, tasuks laenamisest loobuda või finantseerida seda jooksvatest vahenditest.


Kas laenu võtmist peaks võimalusel vältima?

Laenamist ei pea iga hinna eest vältima. Krediiditeenus lubab meil kõigil suuremad väljaminekud hajutada osamakseteks, et vältida eelarve lõhki minemist.

Laenu toel on ostetud läbi aastate 80-90% kodudest, hangitud lugematul hulgal autosid ning omandatud tuhandeid ülikoolikraade. Laenamisel peab ära tundma sobiva laenupakkumise, hindama realistikult oma tagasimaksevõimalusi ning suunama saadud laenuraha otstarbekasse kasutusse.


Millal ei peaks laenama?

Laen on finantskohustus. Kindlasti ei tohiks teha laenuotsuseid tegema läbimõtlematult ja emotsioonide ajel. Kui laenu eesmärk puudub ning laenurahaga ostetavat teenust või toodet otseselt vaja ei ole, mõtle veel kord hoolega järele. Laen ei ole mõistlik rahastama soove, pigem reaalseid vajadusi.

Laenurahaga ei tohiks finantseerida:

 • pidutsemist ja meelelahutust

 • hasartmänge;

 • sooduskampaaniatel ostlemist;

 • ehteid;

 • kosmeetikat ja ilutooteid;

 • kõige uuemat telefonimudelit;

 • kingi, kasukaid ja muid riideid;

 • kingitusi jms.

Lisaks peab laenamise mõttest loobuma maksehäire korral ja juhul, kui laenukohustused sissetulekust kriitiliselt suure osa moodustavad.


Kui suur on mõistlik laenukoormus?

Loogiliselt võttes kehtib arvamus, mida väiksem laenukoormus, seda parem. Eesti Panga ökonomist Eva Branten on Eesti panga blogis välja toonud, et laenu tagasimaksmisel võib tõenäolisemalt tekkida tõrkeid, kui igakuine laenukoormus on ületab 30% kogu sissetulekust. Eriti peaksid laenukoormuse osakaalu palgast jälgima väiksema palgaga laenutaotlejad.

Ka Raha24 järgib laenude väljaandmisel vastutustundliku laenamise printsiipi, et vältida kliendi võimalikke maksehäireid.


Kes saab laenu taotleda?

Erinevate laenupakkujate nõuded on erinevad. Raha24 üldtingimustes saavad tarbimislaenu kõik vähemalt 18. aastased püsiva sissetulekuga Eesti Vabariigi kodanikud, kellel puudub kehtiv maksehäire ning vangla- ja kriminaalkaristused.


Mis juhtudel on laenuotsus negatiivne?

Laenu ei väljastata kehtiva maksehäire korral. Lisaks ei ole võimalik laenu saada ilma püsiva sissetulekuta.

Raha24 võib laenu andmisest keelduda taotleja mängurlusprobleemide, kriminaalkaristuse või liiga suurte olemasolevate laenukohustuste ilmnedes. Laenu saab taotleda alates 18. eluaastast.

Loe postitust: 6 põhjust, miks võib Raha24 laenu andmisest loobuda.


Kui suures summas saab tagatiseta laenu võtta?

Tagatiseta laen on laenuandjale risk ja pakutakse tagatiseta krediiti üldjuhul kuni 5000 euroni. Üksikutel juhtudel võivad tagatiseta laenu summad ka suuremad olla.

Raha24 pakub tagatiseta tarbimislaenu maksimaalselt 5000 euro ulatuses. Lõplik laenulimiit on personaalne ja arvutatakse vastavalt laenaja krediidivõimekusele, sissetulekule ja tema olemasolevatele finantskohustustele jälgides ka vastutustundliku laenamise printsiipe.


Mis juhtub, kui ei ole võimalik enam laenumakseid tasuda?

Juhul, kui Sul tekib pärast laenu kätte saamist raskusi tagasimaksmisega, tuleb koheselt laenuandjaga ühendust võtta telefonil +372 662 0502 ja probleem laenuhaldurile ausalt ära rääkida.

Sõltuvalt olukorrast võib laenuandja pakkuda kas maksepuhkust, laenulepingu pikendamise võimalust või refinantseerimise lahendust. Näiteks on Raha24 tagatiseta laenude puhul võimalik taotleda kuni 6 kuu ulatuses tasuta maksepuhkust ning olemasolev laenujääk restruktureerida kuni 72 kuu pikkusele perioodile.


Mida peaks laenu võtmise juures kindlasti jälgima?

Laenu võtmine peaks soovitatavalt olema alati konkreetse eesmärgiga - kodutehnika ostuks, katuse remontimiseks või ootamatuks tervisekuluks.

Sõltuvalt raha vajaduse kiirusest ja summast tuleb otsustada sobilik laenutoode. Kehtib rusikareegel: mida kauem hoiad laenuraha enda käes ehk laenuperiood on pikk, seda kallimaks muutub krediidikulukus.

Tagatiseta väikelaenud sobivad paremini kaalutletud mõõdukaks laenamiseks. Soovitatav on tutvuda erinevate laenupakkujatega ja leida endale kõige sobilikum lahendus võimalikult heade tingimuste ja madalate kuludega sh krediidi kulukuse määraga. Pea meeles, et laen on alati odavam lühema perioodi jooksul.


Milliste näitajate järgi endale sobilik laen leida?

Laenu võtmiseks varu omale aega, et tutvuda erinevate krediidipakkujate tingimustega. Tutvu missugused on laenuintressid, millal lisanduvad lepingutasud ning mis võimalused on laenu pikendada või ennetähtaegselt tasuda. Tark oleks küsi laenutaotlusi vähemalt 2-3 laenupakkuja käest.

Laenulepingu valikul:

 • pööra kindlasti tähelepanu eelkõige laenu kogukulule ehk krediidi kulukuse määrale (KKM). Kõik laenud, kus KKM läheneb maksimaalsele lubatule (08.04.20 seisuga 61,38%) on soovitatav maksta tagasi võimalikult kiiresti;

 • tutvu laenulepingu lisakuludega lepingu muutmisel, ennetähtaegsel tasumisel, maksepuhkuse võtmisel jmt;

 • võrdle erinevaid intressimäärasid, ajaperioode ja võimalusel laenutooteid, et leida sobilik.


Miks võivad laenud muutuda probleemseks?

Probleemsed laenud tekivad kuna:

 • laenuotsusega ei teadvustata, kui suure osa intressimäärad laenu kogumaksumusest moodustavad;

 • tähelepanuta jäetakse, et laen on üldjuhul finantsiline kohustus mitmeteks kuudeks;

 • laenuturul on palju pakkujaid erinevate tingimuste ja rangusastmega ja krediidipoliitika suhtes.

Enne laenu võtmist on oluline aru saada laenu põhitõdedest, et laenusumma ja tagasimakstav summa ei ole üks ja sama. Sestap tuleb laenamise eel tutvuda väga täpselt intresside, laenutingimuste ja muude võimalike lisakuludega (nt lepingutasud). Lisaks tuleb enda jaoks selgeks teha võimekus laenulepingu kehtivuse ajal neid finantskohustusi kanda.


Raha24 kui vastutustundlik laenuandja

Iga väikelaenu väljastamisega on teenusepakkuja võtnud enda eesmärgiks ning kohustuseks krediidivõimelisuse korrapärase hindamise, kasutades selleks väljatöötatud riskianalüüsi- ning skooringusüsteemi, erinevaid avalike andmebaase ning ligi 10-aastast kogemust väikelaenude väljastamisel. Samuti tugineme oma otsustes vastutustundlikku laenamise põhimõttele, järgides Finantsinspektsiooni väljatöötatud juhendit.

BB Finance OÜ eesmärgiks on pakkuda läbipaistvat ning selget finantsteenust, mille saavutamiseks lähtume oma teenuste turustamisel Eesti Vabariigi seadusandlusest ning heast tavast.

Enne laenukohustuse võtmist soovitame oma klientidel põhjalikult kaaluda laenutaotlemisega kaasnevaid kohustusi. Samuti on kliendil soovitatav eelnevalt tutvuda Finantsinspektsiooni tarbijaveebiga www.minuraha.ee, BB Finance OÜ laenutingimustega ning hinnakirjaga.

Makseprobleemide tekkimisel julgustame kliente võtma meiega ühendust kokkulepete saavutamiseks. Meie kliendihaldurid on valmis kliente nõustama makseprobleemide korral, looma kompromisse, lähenedes iga kliendi probleemile individuaalselt, võttes arvesse kliendi soove ning võimalusi. Kohene sekkumine makseprobleemide lahendamisse vähendab võlanõude suurust viiviste, menetlustasude näol ning kliendi maksekäitumine ei mõju negatiivselt tulevastele laenuvõimalustele.

Juhul kui kliendil ei õnnestu makseraskusi kliendihalduri abiga ületada on kliendil võimalik pöörduda Eesti Võlanõustajate Liidu poole. Eesti Võlanõustajate Liit koondab võlanõustajaid üle Eesti ja võlanõustajate kontaktid leiab aadressilt www.evnl.ee

Küsimuste tekkimisel palume kindlasti võtta ühendust meie professionaalsete klienditeenindajatega allolevatel kontaktidel:

E-P 24h Telefon: 66 20 502 E-mail: info@raha24.ee


Vali summa
100 €
5000 €
Vali periood
5 kuud
60 kuud
Osamakse
0 €
Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Sulle pakutavatest tingimustest!