Vastupidiselt ühiskonna arvamusele, eksisteerivad tänapäeva krediidiasutustel kindlad ja konkreetsed “häirekellad”, mil laenutaotlejatele öeldakse resoluutne ja kindel “EI”. Näiteks oleme meie, Raha24, krediidiasutus, mis ei väljasta laene mitte kunagi vastutustundetult ega kergekäeliselt.

Järgmiselt toomegi välja 6 peamist põhjust mil me laenu andmisest päris kindlasti keeldume:

1. Kehtiv maksehäire

Laenutaotluse saabumise järel teeb Raha24 automaatpäringud Creditinfo Eesti AS ja Krediidiregister OÜ andmebaasidesse, eesmärgiga uurida laenu taotleja finantskäitumise ajalugu. Kehtiv ja hiljutine maksehäire on üks suurima häirekellaga põhjus laenutaotluse tagasilükkamiseks. Eelkõige kaitseme nii maksehäirega laenajat ennast uutesse finantsraskustesse sattumise eest.

Seega soovitame soojalt enne laenulepingu sõlmimist tutvuda tingimustega ning vajadusel konsulteerida mõne sõltumatu spetsialistiga. Kui Sa pole 100% kindel, et suudad tarbimislaenu soovitud perioodil tagasi maksta, siis parem hoidu täiendavatest finantskohustustes! Maksehäired minevikus võivad probleeme tekitada ka muudes elu situatsioonides ja heidavad halba varju Sinu üldisele maksekäitumisele.

2. Ebapiisav sissetulek või sissetuleku puudumine

Tarbimislaenu saamiseks ei ole vaja füüsilist tagatist, küll aga nõuame kliendilt stabiilset sissetulekut, et vähendada riski laenu väljastamisel. Sestap oleme loonud omale teatava kindluse pakkudes krediiti vaid tarbijatele, kes täidavad minimaalse sissetuleku kriteeriumi. Ebapiisavaks sissetulekuks loeme kuutasu, mis jääb alla 425€ piirmäära. Sellest madalama sissetulekuga inimeste puhul leiame, et laenu tagasimaksed võivad hakata hilinema ja see loob soodsa pinnase makseraskuste tekkeks.

Rangem erand on siinkohal töötud inimesed. Üldjuhul me töötutele laene ei väljasta, kuid kui tema toimetuleku toetus on vähemalt 500€ kuus, siis eksisteerib teoreetiline võimalus, millega oma vastutustundliku laenaja sissetuleku piir Raha24-s kindlustada.

3. Liialt suured olemasolevad laenukohustused

Varasem laen või liising ei ole üldiselt laenu saamisel määravaks takistuseks. Küll võib määravaks saada hoopis sissetuleku ja finantskohustuste suhe. Kui olemasolevad laenud-liisingud moodustavad hetkelisest sissetulekust juba suurema osa, leiame, et uue finantskohustuse võtmine on liiga riskantne ning Sinu laenuotsus saab olema kindlasti negatiivne.

Laias laastus soovime näha, et varasemad finantskohustused ei moodustaks rohkem kui 2/3 tarbija sissetulekust (täpne % ei ole avalik info). Seega tasub enne laenutaotlust kindlasti olemasolevate laenude-liisingute seis enda jaoks läbi mõelda. Tuleb teadvustada, et liialt suured olemasolevad finantskohustused ei anna positiivset otsust isegi siis kui klient on kõrgepalgaline.

4. Laenaja negatiivne info avalikus ruumis ja andmebaasides

Lisaks varasema finantskäitumise analüüsimisele, teeme taotleja taustainfo uurimiseks päringud ka meie jaoks olulistes avalikes andmebaasides nagu ametlikudteadaanded.ee ja kohus.ee veebisaitidel. Finantssanktsiooni kontrolliks heidame pilgu ka PPA lehele.

Eelmainitud veebilehtedelt uurime, kas päringu teinud taotleja kohta leidub olulist infot, mis kodaniku maksevõime, aususe ning avaliku käitumise meie jaoks kahtluse alla seavad. Üldiselt ei tee Raha24 probleemi ÜKT-st ja üksikutest trahvidest – parkimistrahvi võib meist ju igaüks saada! Küll aga saavad laenamisel takistuseks kehtivad kriminaal- ja vanglakaristused. Meie eetikakoodeks on aidata eelkõige seadusekuulekaid ja ausaid kodanikke.

5. Liigne mängurlus

Raha24 kontrollib laenutaotluse järel põhjalikult ka taotleja pangakonto ajalugu. Suhtume väga skeptiliselt taotlejatesse, kelle finantsajaloos on selge ilming, mis viitab hasartmängurlusele ehk esinevad regulaarsed kasiinokülastused või kihlveopanused.

Laenutaotleja finantskäitumisest arusaamiseks võrdleme sissetulekut ja hasartmängudesse mineva raha suhet. Selle vahekorra kriitilise piiri ületamisel laenu võimalik saada ei ole. Mängurluse ja sissetuleku kriitiline piir määratakse teatud protsendiga inimese sissetulekust. Täpset protsenti me jällegi avalikustada ei saa küll aga saame öelda, et mängurluse küsimuse analüüsiga tegelevad vajadusel meie laenuhaldurid.

Küll tasub meeles pidada, et liigne mängurlus on laenuandjatele teatav hoiatuslipp, mis võib tõusta ning taotlusele kohese piduri peale panna. Laenu andmisest keeldumine kaitseb ennekõike klienti laenuraha vale kasutamise ning võimalike tulevaste maksehäirete eest. Raha24 lihtsalt soovib, et laene väljastatakse eelkõige kaalutletud tarbimisvajaduste finantseerimiseks mitte hasartmängude ega muudeks lõbustuste toetamiseks.

6. Puuduvad dokumendid

Viimaseks suurimaks põhjuseks, miks Raha24 laenutaotluste vastused viibivad, on klientide poolt saatmata jäänud ja laenu taotlemisel olulist rolli mängivad dokumendid. Oleme Raha24 laenutaotluste esitamise proovinud teha mugavaks kodust-lahkumata teenuseks ja reageerime klientide palvetele 24/7. Lisaks oleme minimeerinud paberimajandust ja bürokraatiat, kuid eeldame esitatud laenutingimuste ranget täitmist – sh makseajaloo ja muude palutud dokumentide saatmist.

Vaid kõikide nõutud dokumentide olemasolu korral on meil võimalus taotleja rahalist võimekust ja finantskäitumist piisavalt hinnata, et sobilik laenuotsus vastu võtta. Dokumentide puudumisel tekib infopuudus ja nii jääbki laenutaotlus paraku vastuseta.

Kokkuvõtteks

Võimalik, et Raha24-st laenu saamine on raskem kui mõnest konkureerivast ettevõttest, kuid meie kindel seisukoht on, et vastutustundlik laenamine on oluline eelkõige laenaja seisukohast.

Me tahame olla ettevõte, mis toetab elujärje paranemist ning unistuste elluviimist “laena targalt” printsiipe järgides. Sestap anname positiivse laenuotsuse vaid meie poolt seatud tingimusi täitvatele taotlejatele. Oleme üldjuhul tingimustes alati paindlikud, kuid eelnimetatud põhjused on väga jäigalt paigas ega kuulu kindlasti ümbervaatamisele.