Vastutustundlik laenamine


BB Finance OÜ krediidikonto on loodud väikelaenude finantseerimiseks.

Iga väikelaenu väljastamisega on teenusepakkuja võtnud enda eesmärgiks ning kohustuseks krediidivõimelisuse korrapärase hindamise, kasutades selleks väljatöötatud riskianalüüsi- ning skooringusüsteemi, erinevaid avalike andmebaase ning ligi 10-aastast kogemust väikelaenude väljastamisel. Samuti tugineme oma otsustes vastutustundlikku laenamise põhimõttele, järgides Finantsinspektsiooni väljatöötatud juhendit.

BB Finance OÜ eesmärgiks on pakkuda läbipaistvat ning selget finantsteenust, mille saavutamiseks lähtume oma teenuste turustamisel Eesti Vabariigi seadusandlusest ning heast tavast.

Enne laenukohustuse võtmist soovitame oma klientidel põhjalikult kaaluda laenutaotlemisega kaasnevaid kohustusi. Samuti on kliendil soovitatav eelnevalt tutvuda Finantsinspektsiooni tarbijaveebiga www.minuraha.ee, BB Finance OÜ laenutingimustega ning hinnakirjaga.

Makseprobleemide tekkimisel julgustame kliente võtma meiega ühendust kokkulepete saavutamiseks. Meie kliendihaldurid on valmis kliente nõustama makseprobleemide korral, looma kompromisse, lähenedes iga kliendi probleemile individuaalselt, võttes arvesse kliendi soove ning võimalusi. Kohene sekkumine makseprobleemide lahendamisse vähendab võlanõude suurust viiviste, menetlustasude näol ning kliendi maksekäitumine ei mõju negatiivselt tulevastele laenuvõimalustele.

Juhul kui kliendil ei õnnestu makseraskusi kliendihalduri abiga ületada on kliendil võimalik pöörduda Eesti Võlanõustajate Liidu poole. Eesti Võlanõustajate Liit koondab võlanõustajaid üle Eesti ja võlanõustajate kontaktid leiab aadressilt www.evnl.ee

Küsimuste tekkimisel palume kindlasti võtta ühendust meie professionaalsete klienditeenindajatega allolevatel kontaktidel:

Klienditeenindus ja laenuinfo

E-P 24H Telefon: 66 20 502 E-mail: info@raha24.ee