Lepingutega tutvumine ei ole ilmselt kellegi meelistegevus kuna tekst sisaldab nö juristide keelt ehk igasuguseid keerulisi mõisteid ja lauseid. Siiski tasub seda lugeda hoolikalt – eriti kui tegemist on finantsteenusega! Alljärgnevalt jagamegi selgitusi levinumatele terminitele, millega puutud kokku nii laenulepingut sõlmides kui ka eelnevalt laenutoodetega tutvudes.

Ilmselt ükski finantsteenuse pakkuja ei väsi kordamast, et enne nõustumist tutvu hoolega lepingu tingimustega. Seda printsiipi peab oluliseks ka Raha24 kuna tingimused on otseselt seotud sellega kui kõrgeks kujuneb kliendi jaoks laenu hind soovitud perioodi jooksul.

Intressimäär

Intressimäär on oma olemuselt hind, mida laenutaotleja maksab raha laenuksvõtmise eest ja krediidiandja saab raha laenuandmise eest mingi eelnevalt kokkulepitud perioodi jooksul. See väljendub protsentuaalselt osana laenusummast. Näiteks kui laenugraafikus on igakuine osamakse 200 eurot, siis 150 eurot sellest võib olla laenu põhiosa makse ja 50 eurot intressimakse.

Laenupakkuja kodulehel tasub kindlasti tähelepanu pöörata ka sellele, kas kommunikeeritakse kuu- või aastapõhise intressi kontekstis.

Loe lisaks meie blogipostitust, mis selgitab, kuidas käib intressi arvutatamine laenujäägilt vs laenusummalt.

Lepingutasu

Lepingutasu on summa, mida tuleb tasuda lepingu sõlmimise eest. Sõltuvalt finantsasutusest võivad arvestusmeetodid mõneti erineda. Enamasti on see summa jagatud osamaksete vahel võrdselt laiali ehk laenusumma ei vähene lepingutasu arvelt. Lepingutasu võib olla nii fikseeritud summa kui ka mõni protsent laenusummast., ent mõnel juhul pakuvad krediidiandjad ka laenu väljastamist ilma lepingutasuta. Kui soovid laenu ilma lepingutasuta, võid pöörduda meie uue brändi poole, mille leiad aadressilt www.hyba.ee.

Lepingu haldustasu

Lepingu haldustasu on termin, mida paljud laenutaotlejad ei tea. Seda eelkõige seetõttu, et enamik krediidipakkujad haldustasu oma klientidelt ei küsi. Laias laastus on aga tegemist laenulepingu haldamisega seotud toimingute eest makstava lisatasuga, mille suurus ja tasumise ajakava peab olema märgitud lepingu esilehel ning maksegraafikus. Enamasti esineb see kõrvalkulu pankade hinnakirjas. Raha24 haldustasusi ei küsi ega plaani seda ka tulevikus teha.

Krediidi kulukuse määr

Krediidi kulukuse määr (lühendatult KKM) on laenu kogukulu aastase perioodi kohta, mis arvestab kõiki laenu väljastamisega kaasnevaid kulusid. Selle näitamine krediidiandja kodulehel on kohustuslik. Samuti on Eesti Panga poolt paika pandud maksimaalne lubatud krediidi kulukuse määr, mis on kolmekordne keskpanga keskmine. KKM muutub aastas kaks korda ning hetkel (21.07.2023 seisuga) on näiteks 50,16%.

KKM muutustega saab end kursis hoida Eesti Panga kodulehel. Krediidi kulukuse määra arvutamiseks võetakse arvesse kõik laenu väljastamisega kaasnevad kulud nagu laenatav rahasumma, tagasimakse periood, intressimäär, lepingukulud ja kõik muud laenuga seotud kulud. Pane aga tähele, et erinevate laenuandjate sama liiki laenud võivad olla erineva kogukuluga.

Annuiteetgraafik

Annuiteetgraafiku all peetakse silmas laenu tagasimakse graafikut, mille järgi igakuine laenumakse on ühesuguse suurusega. Graafikut täpsemalt vaadates jääb kindlasti silma see, et algusaastatel koosneb tagasimakse peamiselt intressist ja põhiosa on väiksem. Aja jooksul aga suurenevad laenu põhiosa maksed ja intressiosa väheneb.

Laenu põhiosa

Laenu põhiosa on osa igakuisest laenumaksest. Teise poole moodustab intress. Kusjuures, kui soovite laenu ennetähtaegselt tagastada, siis laenu põhiosadest moodustuv summa on see, mis tuleb igal juhul tagastada, olenemata sellest kui palju enne lubatud tähtaega soovite laenu tagasi maksta. Üldlevinud põhiosa arvestusmeetodid laenu tagasimaksmisel on fikseeritud põhiosamaksetega laen ja annuiteet laen.

Tarbijakrediit

Tarbijakrediidiks nimetatakse igat laenu, mida annab litsentseeritud krediidipakkuja tarbijatele. Selle alla liigituvad laenuliigid nagu tarbimislaen, arvelduskrediidid, järelmaksud, aga ka autoliising ja hüpoteekkrediit.

Tarbimislaen

Tarbimislaen eraisikutele antav, universaalseks otstarbeks mõeldud laen, mida saab tagatiseta ning millel on kindel tagasimaksegraafik. Sisuliselt on tegemist tarbijakrediidi ühe alamliigiga. Korraga on võimalik laenata 300 – 20 000 eurot. Tarbimislaenu on võimalik saada nii igast pangast kui ka litsentseeritud krediidiandja ja -vahendaja käest.

Väikelaen

Väikelaen on universaalne tagatiseta pakutav laen, mida võetakse suuremate väljaminekute finantseerimiseks (kodu sisustamine, elektroonika ost) või ettenägematute kulutuste tekkimisel (hambaravi, autoremont jms.).

Reeglina on väikelaenud fikseeritud maksegraafikuga ning intress on kiirlaenudest soodsam.

Laenumakse kalkulaator

100 €
10 000 €
5 kuud
60 kuud
Sinu kuumakse

Krediidiliin

Krediidiliin on justkui virtuaalne krediitkaart, mis võimaldab kasutajal otsustada, kui palju krediiti laenulimiidist ta kasutab. Intresse tuleb maksta ainult kasutusele võetud summa pealt. Krediidiliini iseloomustab näiteks paindlik tagasimaksegraafik, mis igal kuul ei nõua võrdseid osamakseid, tähtajatu leping ja lepingutasu puudumine ning kiire finantseerimisvõimalus ehk lisalaenu vajaduse tekkides ei pea uuesti taotlusprotsessi läbima.

Krediidikonto

Krediidikonto on krediidiliinile sarnane personaalne laenulimiidipõhine toode, mille tingimused erinevate laenupakkujate juures võivad varieeruda. Näiteks aktsepteerib mõni ettevõte ainult võrdseid osamakseid ja teine jälle võimaldab läheneda teenusele paindlikumalt.

Krediidi kulukus

Krediidi kulukus ehk krediidi kogukulu näitab, kui kallis või soodne laen on. Krediidi kogukulu tähistab krediidi kulukuse määr (KKM), millest oli ka varem juttu.

Refinantseerimislaen

Reeglina refintantseerimislaen on finantsteenus, mis võimaldab olemasoleva kalli tarbimislaenu soodsama vastu vahetada.

Raha24 refinantseerimislaenu puhul on tegemist ühekordse abimeetmena raskustesse sattunud klientide abistamiseks. Sellisel juhul vormistatakse kliendile uus laenuleping, mille kuumakse on vanast lepingut väiksem ja laenuperiood pikem.

Hüpoteeklaen

Hüpoteeklaen on laen kinnisvara tagatisel, mille puhul koormatakse laenusaaja kinnisvara notariaalselt hüpoteegiga laenuandja kasuks. Laenusumma suurus on reeglina 80 protsenti tagatise turuväärtusest.

Krediidiandja

Krediidiandjateks nimetatakse väiksemaid laenuandjaid nagu näiteks Raha24 ja HyBa.

Krediidiasutus

Krediidiasutuse all peetakse silmas äriühinguid ehk panku, mis tegelevad avalikkuselt rahaliste hoiuse ja muude tagasimakstavate vahendite kaasamise ning oma arvel ja nimel laenude andmise või muu finantseerimisega.

Maksepuhkus

Maksepuhkus saab olla osaline või täielik ning sisuliselt tähendab olemasoleva laenulepingu tingimuste muutmist, mille järgi ei pea laenuvõtja krediidipakkujaga kokkulepitud aja jooksul tegema laenu põhiosa tagasimakseid, vaid tasuma ainult intressi. Krediidiasutus ei pea maksepuhkuse võimaldamisega nõustuma ning võib laenulepingu tingimusi muuta juhul, kui maksepuhkus ei ole eelnevalt laenulepingus kokku lepitud. Pane tähele, et maksepuhkuse kasutamisel pikeneb laenu tagasimakse aeg kokkulepitud maksepuhkuse võrra ning intresse tuleb maksta rohkem kui algselt kokku lepitud.

Maksehäire

Maksehäire viitab sellele, et laenu tagasimaksmisega on tekkinud probleeme ja on tekkinud võlgnevus krediidiandja ees. Maksehäired kantakse ametlikku maksehäirete registrisse ja on teistele finantsteenuste pakkujatele nö hoiatuseks.

Loe meie blogist rohkem, mis on maksehäirega ning kuidas sellest vabaneda!

***

Veel tasub meeles pidada, et Raha24 klienditugi on alati valmis Sinu küsimustele vastama ning lisaselgitusi pakkuma. Meie jaoks on oluline, et laenutooted ja nende tingimused oleksid arusaadavad, läbipaistvad ning pooled oleksid nendega tutvunud.

Kui on aga kuskil jäänud silma mõni termin, millele sooviksid samuti täpsemat taustainfot, siis võta meiega ühendust ja rõõmuga selgitame.

(Artiklit uuendatud: 21.07.2023)