Paljud krediidipakkujad võimaldavad laenusaajal vajaduse tekkides kasutada maksepuhkust. Mis asi see täpsemalt on ja millistel tingimustel seda pakutakse?

Isegi, kui laenu võtmine on korralikult läbi mõeldud, võivad olukorrad, mida keegi ei osanud ette näha, meie finantsvõimekust vähendada ja seeläbi raskendada laenu igakuist tagasimaksmist. Abistamaks oma kliente, pakub seetõttu enamik krediidipakkujaid maksepuhkust, mis on meede just neile, kelle majanduslik olukord on neist endist mitteolenevatel põhjustel muutunud ning seetõttu on laenulepingu tingimuste täitmine ehk laenu igakuine teenindamine muutunud keeruliseks.

Maksepuhkus on ennekõike abimeede finantsprobleemide lahendamiseks

Maksepuhkust saab taotleda näiteks siis, kui oled ootamatult töö kaotanud, sind on koondatud või sissetulek äkiliselt vähenenud sinust mitteolenevatel põhjustel. Näiteks on tööandja mingiks perioodiks kärpinud kogu kollektiivi palka teatud protsendi võrra. Samamoodi annab õiguse maksepuhkust taotleda pikem kui 30 kalendripäevane haiguslehel viibimine. Seejuures krediidiandjale tuleb kindlasti esitada ka vastavad tõendid haiguslehel viibimise kohta, koondamisteade või teatis töötasu vähendamisest.

Kindlasti ei ole maksepuhkuse taotlemine põhjendatud lihtsalt soovist kulutada raha sooduspakkumistele või meelelahutusele – see on siiski abimeede üksnes finantsprobleemide lahendamiseks. Raha24 kliendid saavad maksepuhkust taotleda kuni kuueks kuuks, kuid meeles tuleb pidada, et tegutseda tuleb kohe, kui on näha raskuste tekkimist, mitte alles siis, kui krediidiandja ees on juba võlgnevus tekkinud.

Osaline ja täielik maksepuhkus

Kui maksepuhkuse taotlus vastab tingimustele, pakub Raha24 maksepuhkust, mille aktiveerimisega ei kaasne lisakulusid ega lepingutasu. Küll aga ei ole tegemist täieliku, vaid osalise maksepuhkusega. See tähendab seda, et maksepuhkusel olles tuleb endiselt tasuda igakuiseid intressimakseid, mida arvutatakse laenu põhiosa jäägilt. Ühtlasi peab laenupuhkust taotledes arvestama sellega, et kui krediidiandja maksepuhkuse aktiveerib, siis lisaks maksegraafiku muutmisele, pikendatakse lähtuvalt puhkuse kestvusest ka laenuperioodi pikkust.

Laenuperioodi pikenemiselt on omajagu plusse, mistõttu tasub probleemide tekkimisel selle taotlemist kaaluda. Kuigi vahel kiputakse arvama, et laenu teenindamisega hätta jäädes on kõige õigem lahendus pea liiva alla peita, siis tegelikult tuleb hoopis koheselt tegutsema asuda, sest maksehäireregistrisse sattumine ei ole naljaasi. Maksepuhkus aitabki vältida laenuandjale võlgu jäämist ja stabiliseerida majanduslikku olukorda kuni rahaprobleemide lahenemiseni.

Siit ka soovitus: juba laenulepingut sõlmides tuleks uurida, missugustel tingimustel krediidiandja maksepuhkust pakub ning eelistada neid, kes selle vajaduse tekkides laenusaajatelt lisatasusid ei küsi.

Iga laen on kohustus ja laenulepingut tingimuste täitmisega hätta jäädes tuleb sellest koheselt krediidiandjale märku anda. Raha24 klienditoe laenuspetsialistid on valmis oma kliente igakülgselt abistama ja andma soovitusi vastavalt konkreetsele juhtumile.