1. KORRALDAJA

1.1. Mängu korraldab Raadioreklaami OÜ, registreeritud asukoht Pärnu mnt 139F, Tallinn 11317, registrikood 11504287, e-post info@sky.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. MÄNG JA MÄNGUS OSALEMISE REEGLID

3.1. 2.1. Mäng „Raha24 maksab Sinu elektriarve kinni“, (edaspidi: Mäng) toimub ajavahemikul 27.02-03.03.2023 (edaspidi: Mängu periood) raadio Sky Plus otse-eetris.

2.2. Mängu saab ennast registreerida saates oma elektriarve raadio Sky Plus WhatsAppi numbril 5302 3123.

2.3. Igal tööpäeval helistatakse raadiost Sky Plus ühele Mängu registreerunule.

2.4. Mängus osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust Mängu reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Mängus osaleda.

2.5. Osavõtja kohta on lubatud piiramatu arv osavõtutaotlusi, kui Mängu reeglid ei näe ette teisiti.

2.6. Tegemist on Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi elanikud. Mängus ei saa osaleda Raadioreklaami OÜ ja BB Finance OÜ töötajad.

3. AUHIND JA AUHINNA JAGAMINE

3.1. Mängu võitja valitakse välja raadio Sky Plus WhatsAppis registreerunud Mängijate vahel Korraldaja poolt.

3.2. Mängu perioodil antakse igal tööpäeval välja rahasumma, mis on ühe mängija elektriarvel kirjas. Maksimum summa ühe arve kohta on 300 (kolmsada) eurot.

3.3. Mängu auhinnafond on kokku maksimaalselt 1000 (üks tuhat) eurot.

3.4. Mängus on võimalik iga päev võita ühel inimesel, kokku on kampaania perioodil 5 võitjat.

3.5. Auhinna võitjatega võetakse personaalselt ühendust võitja poolt avaldatud telefoninumbri kaudu.

3.6. Võitjad valitakse juhuslikkuse alusel Raadioreklaami OÜ töötaja poolt.

3.7. Mängus võitmiseks tuleb osalejatel raadio Sky Plus saatejuhtide telefonikõnele vastata. Juhul, kui kõnele ei vastata, valitakse saatejuhtide poolt uus mängija ning tehakse uus telefonikõne.

3.8. Kui Mängus osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Mängus osalejate auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

3.9. Auhinna kättesaamiseks on võitjal vaja edastada Korraldajale oma ees- ja perekonnanimi, emaili aadress, isikukood (vanuse kontrollimiseks) ja pangakonto number.

3.10. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata.

3.11. Auhind kantakse üle ainult võitja pangakontole võitmisele järgneva 14 tööpäeva jooksul.

3.12. Auhinnaks olevalt summalt tasub vastavalt seadusele riiklikud maksud Raha24 kaubamärki omav BB Finance OÜ.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1. Osaleja kinnitab, et on teadlik, et Mängus osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Raadioreklaami OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt siit: http://skymedia.ee/kasutustingimused ). Mängu raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid Mängu läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), võitjale auhinna üleandmiseks ning Mänguga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Mäng ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Korraldaja veebilehe vahendusel.

4.3. Kõik Mängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.4. Kõik pretensioonid seoses Mängu korraldamisega tuleb saata kirjalikult „Raha24 maksab Sinu elektriarve kinni“ hiljemalt 17.03.2022 Kampaania korraldajale e-posti aadressil info@skyplus.fm. Sky Media lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.