Raha24 ja Retro FM viivad koos läbi raadiomängu “leia puuduv sõna”, mille auhinnaks on ei rohkem ega vähem kui 5000 € puhtalt kätte!

Osalemiseks kuula alates 11.09.2023 raadiot Retro FM, kus avaldatakse lause, millest on puudu üks sõna. Arva sõna ära ja oledki õnnelik võitja! Mäng kestab kuni puuduv sõna ära arvatakse aga mitte kauem kui 06.10.2023.

Sõna oli KLOOSTER – palju õnne, Triinu!

1. KORRALDAJA

1.1. Mängu korraldab Raadioreklaami OÜ, registreeritud asukoht Pärnu mnt 139F, Tallinn 11317, registrikood 11504287, e-post info@sky.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. MÄNG JA MÄNGUS OSALEMISE REEGLID

2.1. Mäng „Raha24 x Retro FM leia puuduv sõna“ (edaspidi: Mäng) toimub raadio Retro FM hommikuprogrammi otse-eetris ajavahemikul 11.09.2023 kuni puuduva sõna ära arvamiseni aga mitte kauem kui 06.10.2023 (edaspidi: Mängu periood).

2.2. 11. septembri raadiosaates „Retro Hommik“ öeldakse saatejuhtide poolt lause, millest on puudu üks sõna.

2.3. Mängus osalemiseks tuleb helistada esmaspäevast reedeni kell 7.50, 8.50 või 9.50 otse-eetrisse stuudiotelefonil 678 8999 ning pakkuda lausest puuduv sõna. Igal hommikul võetakse ühel kellaajal vastu 1 kõne, kokku 3 kõnet hommiku jooksul.

2.4. Kui 06. oktoobriks ei ole puuduvat sõna ära arvatud, jäetakse telefoniliinid sel päeval püsivalt avatuks kuni puuduva sõna ära arvamiseni.

2.5. Mängu käigus võib Korraldaja edastada puuduva sõna kohta erinevaid vihjeid, sh enda kodulehel retrofm.ee ja sotsiaalmeedia kanalites.

2.6. Mängus osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust Mängu reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Mängus osaleda.

2.7. Osavõtja kohta on lubatud piiramatu arv osavõtutaotlusi, kui Mängu reeglid ei näe ette teisiti.

2.8. Tegemist on Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi elanikud. Mängus ei saa osaleda Raadioreklaami OÜ ja BB Finance OÜ töötajad.

3. AUHIND

3.1. Mängu võitja on esimene helistaja, kes arvab ära puuduva sõna punktis 2.3 ette nähtud korras.

3.2. Mängu võitja auhinnaks on 5000 (viis tuhat) eurot.

3.3. Auhinna võitjaga täpsustatakse tema andmed telefoni või e-posti teel. Auhinna kättesaamiseks on võitjal vaja edastada Korraldajale oma ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood (vanuse kontrollimiseks) ja pangakonto number.

3.4. Kui osaleja eirab Mängu tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja auhinna kätteandmise eest.

3.5. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata.

3.6. Auhind kantakse üle ainult võitja pangakontole, ülekande teeb Raha24 kaubamärgi all tegutsev BB Finance OÜ 7 tööpäeva jooksul alates võitja andmete saamisest.

3.7. Auhinnaks olevalt summalt tasub vastavalt seadusele riiklikud maksud Raha24 kaubamärki omav BB Finance OÜ.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1. Osaleja kinnitab, et on teadlik, et Mängus osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Raadioreklaami OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt siit: http://skymedia.ee/kasutustingimused ). Mängu raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid Mängu läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), võitjale auhinna üleandmiseks ning Mänguga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Mäng ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest koheselt Korraldaja veebilehe või sotsiaalmeedia kanalite vahendusel.

4.3. Kõik Mängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.4. Kõik pretensioonid seoses Mängu korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega „Raha24 x Retro FM leia puuduv sõna“, hiljemalt 13.10.2023 Korraldaja e-posti aadressile info@sky.ee. Korraldaja lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.