Raha24 teeb viis õnnelikku MyHits fänni 100 € võrra rõõmsamaks! Loosime kuni reedeni kokku 500 € puhtalt kätte! Kampaania periood on 15.05-19.05.2023.

Rahaloosis osalemiseks:

  1. Mine MyHits Instagrami
  2. Otsi üles Raha24 Rahaloosi postitus
  3. Märgi kommentaaris sõbrad, kellega koos võitu tähistad
  4. Ole Raha24 ja MyHits Instagrami jälgija.

Head loosiõnne!

1. KORRALDAJAD

1.1. Kampaania korraldajad on:
1.1.1. Postimees Grupp AS (MyHits), registrikood 10184643, aadress Tartu mnt 80, Tallinn, e-post: turundus@postimeesgrupp.ee;
1.1.2. BB Finance OÜ (Raha24), registrikood 11306564, aadress Pronksi tn 19, Tallinn, e-post: turundus@bbfinance.ee.

2. KAMPAANIA REEGLID

2.1. Kampaania „Raha24 rahaloos“ (edaspidi: Kampaania) toimub perioodil 15.05-19.05.2023 raadio MyHits Instagrami lehel.
2.2. Kampaanias võivad osaleda kõik MyHits ja Raha24 Instagrami fännid, kes on endast märku andnud MyHits Instagrami lehel Kampaania postituse all.
2.3. Kampaanias osaleja kinnitab korraldajatele enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.
2.4. Osavõtja kohta on lubatud piiramatu arv osavõtutaotlusi, kui Kampaania reeglid ei näe ette teisiti.
2.5. Tegemist on Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi elanikud. Kampaanias ei saa osaleda korraldajate töötajad.

3. AUHIND

3.1. Auhinnad loositakse välja Kampaanias osalejate vahel juhuslikkuse alusel Postimees Grupp AS-i töötaja poolt.
3.2. Kampaania auhinnaks on 100 (ükssada) eurot päevas, kokku 500 (viissada) eurot Kampaania toimumise perioodil.
3.3. Kampaanias on võimalik iga päev võita ühel inimesel, kokku on Kampaania perioodil 5 võitjat.
3.4. Auhinna võitjatega võetakse personaalselt ühendust.
3.5. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab korraldajatele enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldajate süüst, ei vastuta korraldajad auhinna kätteandmise eest.
3.6. Auhinna kättesaamiseks on võitjal vaja edastada korraldajatele oma ees- ja perekonnanimi, isikukood (vanuse kontrollimiseks), e-maili aadress ja pangakonto number.
3.7. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata.
3.8. Auhind kantakse üle ainult võitja pangakontole võitmisele järgneva 14 tööpäeva jooksul. Ülekande teeb Raha24 kaubamärki omav BB Finance OÜ, kes tasub ka auhinnalt arvestatud riiklikud maksud.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1. Korraldajad töötlevad Kampaanias osalejate isikuandmeid üksnes võitja väljaselgitamiseks ning auhinna kättetoimetamiseks, juhindudes korraldajate kodulehel olevatest isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetest.
4.2. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on korraldajatel ühepoolselt õigus Kampaania katkestada, sh jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Kampaania lehel Instagramis.
4.3. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
4.4. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega „Raha24 rahaloos“ hiljemalt nädala jooksul peale Kampaania lõppu
e-posti aadressil turundus@postimeesgrupp.ee. Pretensioon lahendatakse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.