Raha24 teab, et lisaks laenu tingimustele on veel mitmeid olulisi tegureid, mida laenutaotleja koostööst ootab. Seepärast uurisime Raha24 rahuloluuuringus, mida meie kliendid laenu hinna kõrval väikelaenu taotlemise juures oluliseks peavad. Lisaks küsisime, missuguseid potentsiaalseid lisahüvesid ja -teenuseid väikelaenu pakkujalt veel oodatakse, et krediidiandja oleks kliendile veelgi tugevam ja turvalisem partner-teenusepakkuja.

Küsitlusele vastasid ning oma mõtteid ja soove jagasid lahkelt nii Raha24 aktiivsed kliendid (548 vastajat) kui ka hulgaliselt varasemaid kliente (383 vastanut).

9 klienti 10-st hindab Raha24 teenust heaks või väga heaks

Klientide rahulolu ja usaldus on meile äärmiselt oluline ja seega uurisime meie tänaste ja varasemate klientide rahulolu Raha24 teenuste kvaliteediga. Skaalal 1-5, kus 1 väljendab rahulolematust ja 5 ülimat rahulolu, saavutas Raha24 kõigi vastajate hulgas 4.3 punkti viiest. Teisisõnu 9 klienti 10st hindab meiega koostööd kas heaks või väga heaks.

Oleme selle tunnustuse eest väga tänulikud ja püüame ka edaspidi hoida vähemalt sama häid suhteid ja teenuse pakkumise kvaliteeti!

Kõige olulisem – protsessi lihtsus, kiire taotlus ja raha kohe kontol

Uuringus osalenute arvamus väikelaenu taotlemise protsessi oluliste omaduste kohta oli üsna üksmeelne. Nii tänastest kui varasematest klientidest tõid rohkem kui pooled (vastavalt 61,5% ja 57.48%) vastanutest oluliste punktidena välja lihtsa laenutaotluse protsessi ja laenuraha kiire laekumise kontole. Tänastest laenajatest 57% märkis veel, et nende jaoks on tähtis taotlusprotsessi kiirus.

Lisaks juba mainitud TOP 3 märksõnadele, tõid vastanud ootuspäraselt laenu taotlemisel olulisena välja ka soodsa intressi (ca 47% vastanutest). Ligi kolmandik vastajatest peab vajalikuks ka ööpäevaringset klienditeenindust.

Nii taotlusprotsessi lihtsus kui laenurahade väljastuse kiirus on olnud Raha24 fookuses juba pikemat aega. Teeme kõik endast oleneva, et suudaksime oma klientidele pakkuda nende jaoks kõige olulisemaid ja soovitud tingimusi laenutaotluse protsessis. Me suudame pakkuda kliendile kõiki soovitud tingimusi – lihtne ja kiire taotlusprotsess, 24/7 klienditeenindus, automaatne laenude väljastus ja mõistlik intressimäär.

Intressid ja krediidi kulukuse määr – peamised kõhkluskohad uue väikelaenu võtmisel

Väikelaen on abiks kõigile, kes vajavad raha kiirelt, ootamatult ja ilma suurema bürokraatiata. Positiivse noodina tuli küsitluse tulemustest välja, et ca 25% nii tänastest kui varasematest klientidest saavad hakkama ilma pideva uue laenurahata. Oleme püüdnud oma kliente pidevalt abistada ja finantsiliselt koolitada, pakkudes välja hulgaliselt nõuandeid ja ettepanekuid säästmise teemadel meie Rahablogis.

Ligi kolmandik vastanutest tõid uue potentsiaalse väikelaenu võtmise kõhkluskohana välja kõrged intressid ja krediidi kulukuse määra või mõlemad. Mainiti ka liiga väikest personaalset laenulimiiti ja vajadust pigem suuremates summades laenu järele.

Laenuintress, personaalne laenulimiit ja KKM sõltuvad nii erinevatest laenutoodetest kui kliendi isiklikust maksevõimest. Raha24-s läheneme igale kliendile personaalselt pakkudes talle limiiti ja võimalusi, mis on meie hinnangul kliendile just sel hetkel parim ning kaitseb teda võimalike makseraskuste tekkimise eest. Kliendil tasub laenu vajaduse tekkimisel ka ise hoolega läbi mõelda oma maksevõime ja hinnata, missugused on juba olemasolevad finantskohustused ja kui jätkusuutlik on sissetulek.

Ligi pooled vastanutest ootavad laenupakkujalt lojaalse laenaja boonussüsteemi

Kiire, mugav ja mõistliku intressiga laen on klientidele oluline, kuid soovisime lisaks teada, mida kliendid oma laenupakkujalt veel ootavad. Ligi pooled vastanutest tõid välja, et tunneksid huvi lojaalse laenaja boonussüsteemi vastu. Lisaks sooviks 28% tänastest laenajatest, et laenuandja võiks püsilaenajat meeles pidada ka meenete või kinkidega. Tänastest laenuvõtjatest suisa 45% mainis ka, et sooviksid laenata väiksemaid laenusummasid ilma pangaväljavõtte kontrollita. Kolmandik kõigist vastajatest (ca 34%) tunneb huvi vaba tagasimaksega krediitkaardi vastu ning vastusest jäi kõlama ka huvi laenuandja poolt järelmaksu võimaluse kohta. Tänast internetiajastut iseloomustab asjaolu, et vaid ca 6% vastanuid sooviks saada personaalseid laenupakkumisi telefoni teel. Mitmetes kommentaarides toodi välja ka maksepuhkust ja tagasimaksete graafiku muutuseid.

Täna me Raha 24-s soovitud teenuseid tegelikult juba ka klientidele võimaldame. Seega, kui soovid pakkumist või küsida spetsialistilt nõu erinevate võimaluste kohta, võta ühendust meie laenuhalduritega.

Kokkuvõtteks

Uuringu tulemused kinnitasid meie tänaseid teadmisi ja varasematest uuringutest selgunud tulemusi – väikelaenu taotlejad ootavad kiirust, lihtsust ja raha kiirelt kontole võimalikult mugavatel ja soodsatel tingimustel. Varasemast enam soovitakse veelgi personaalsemat lähenemist nii laenu laekumise, maksegraafiku kui tagasimaksete kohta. Mainiti veel kasutajasõbralikumat kodulehte, väikeste summade laenamist ilma pangakonto väljavõtteta, tänasest enam soodusintressi kampaaniaid ning automaatseid meeldetuletusi.

9 klienti 10-st on meie teenusega rahul ja soovitati jätkata samal kursil. Täname Sind, hea klient, selle tunnustuse eest! Püüame saadud tagasiside põhjal oma teenust veelgi enam parandada.

Väikelaen suuremaks väljaminekuks
Sinu personaalne laenupakkumine ootab
Vaatan lisa