Kas oled mõelnud, mida sa päriselt tahaksid? Nüüd on sinu võimalus panna kirja oma unistuse kingisoov ning Raha24 ja raadio Sky Plus täidavad sinu soovid! Seda ikka juhul, kui osutud võitjaks!

Pane oma unistuse kingisoov kirja www.sky.ee lehel ja sinu soovid võivadki täide minna! 21. detsembril helistavad raadio Sky Plus saatejuhid kolmele unistajale, kelle unistus ka täidetakse.

1. KORRALDAJA

1.1. Mängu korraldab Raadioreklaami OÜ, registreeritud asukoht Pärnu mnt 139F, Tallinn 11317, registrikood 11504287, e-post info@sky.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. MÄNG JA MÄNGUS OSALEMISE REEGLID

2.1. Mäng „Raha24 ja Sky Plus unistuste kink“, (edaspidi: Mäng) toimub ajavahemikul 06.12-21.12.2023 (edaspidi: Mängu periood) raadio Sky Plus kodulehel.

2.2. Raadio Sky Plus kuulajad saavad ennast registreerida Mängu kirjutades www.sky.ee kampaanialehel on unistuste kingitusest.

2.3. 21.12.2023 helistatakse raadiost Sky Plus kolmele Mängu registreerunule, et teavitada võidust.

2.4. Mängus osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust Mängu reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Mängus osaleda.

2.5. Osavõtja kohta on lubatud piiramatu arv osavõtutaotlusi, kui Mängu reeglid ei näe ette teisiti.

2.6. Tegemist on Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi elanikud. Mängus ei saa osaleda Raadioreklaami OÜ ja BB Finance OÜ töötajad.

3. AUHIND JA AUHINNA JAGAMINE

3.1. Mängu auhindadeks on võitjate unistuste kingid, mis võitjad kampaanialehel kirja panid.

3.2. Auhinnafond on kolme kingituse peale kokku maksimaalselt 4000 (neli tuhat) eurot.

3.3. Mängus on kokku 3 (kolm) võitjat.

3.4. Auhinna võitjatega võetakse personaalselt ühendust võitja poolt avaldatud telefoninumbri kaudu.

3.5. Võitjad valitakse juhuslikkuse alusel Raadioreklaami OÜ töötaja poolt.

3.6. Mängus võitmiseks tuleb osalejatel raadio Sky Plus saatejuhtide telefonikõnele vastata. Juhul, kui kõnele ei vastata, valitakse saatejuhtide poolt uus mängija ning tehakse uus telefonikõne.

3.7. Kui Mängus osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Mängus osalejate auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

3.8. Auhinna kättesaamiseks on võitjal vaja edastada Korraldajale oma ees- ja perekonnanimi, emaili aadress ja isikukood (vanuse kontrollimiseks).

3.9. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1. Osaleja kinnitab, et on teadlik, et Mängus osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Raadioreklaami OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt siit: http://skymedia.ee/kasutustingimused). Mängu raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid Mängu läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), võitjale auhinna üleandmiseks ning Mänguga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Mäng ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Korraldaja veebilehe vahendusel.

4.3. Kõik Mängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.4. Kõik pretensioonid seoses Mängu korraldamisega tuleb saata kirjalikult „Raha24 ja Sky Plus unistuste kink“ hiljemalt 31.12.2023 Kampaania korraldajale e-posti aadressil info@skyplus.fm. Sky Media lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.

Väikelaen suuremaks väljaminekuks
Sinu personaalne laenupakkumine ootab
Vaatan lisa