1. KORRALDAJA

1.1. Kampaania korraldaja BB Finance OÜ kaubamärgiga Raha24 (edaspidi Korraldaja), registrikood 11306564, tegevusluba 4.1-1/62, aadress Pronksi 19, Tallinn.


2. KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

2.1. Kampaania puhul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga. Kampaanias ja loosimises osalevad kõik täisealised (alates 18. eluaastast) isikud, kes on andnud Kampaania Toimumiskohas märku soovist kampaanias osaleda, välja arvatud Korraldaja töötajaid.

2.2. Kampaanias osaleja nõustub Kampaania reeglitega.


3. AUHIND, AUHINNAFOND JA LOOSIMISED

3.1. Korraldaja selgitab võitja välja loosimise teel ja juhuslikkuse printsiibi alusel.

3.2. Korraldaja püüab võtta ühendust võitjaga personaalselt.

3.3. Võitja tehakse avalikult teatavaks Toimumiskohas.

3.4. Kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada Korraldajast sõltumatul põhjusel 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist või kui võitja loobub auhinnast, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja auhinna üleandmisest kõrvalejäämise eest ja võib loosida uue võitja.

3.5. Auhindu ei vahetata teist liiku auhinna vastu.

3.6. Välja loositud auhindade eest tasub riiklikud maksud Korraldaja.


4. MUUD TINGIMUSED

4.1. Kampaania tingimused avaldatakse ja Kampaania viiakse läbi eesti keeles.

4.2. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.3. Kõik Kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult hiljemalt ühe (1) nädala jooksul pärast Kampaania perioodi lõppemist Korraldaja meiliaadressile turundus@bbfinance.ee.

4.4. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Kampaania toimumiskohas.

4.5. Korraldaja töötleb osaleja isikuandmeid üksnes võitja väljaselgitamiseks ning auhinna kätte toimetamiseks, juhindudes Korraldaja isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetest.

4.6. Korraldaja lahendab pretensioonid 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.

4.7. Kampaania kohta saab lisainfot Korraldaja klienditeeninduse numbrilt 662 0502 või e-posti aadressilt turundus@bbfinance.ee.

Head loosiõnne!

Sinu Raha24