Rahalise puhvri tekitamine on aktuaalne teema paljude inimeste jaoks ning seda eriti olukordades, kus ees on ootamas planeerimatud väljaminekud. Oma sissetulekutel tasub silm peal hoida ning sobiva võimaluse tekkimisel oma rahavoogusid elavdada, sest lisaraha ei jookse kellelgi mööda külge maha!

Kõigepealt on vaja plaani!

Lisaraha teenimist peetakse ebaregulaarselt laekuvaks sissetulekuks. Sageli püütakse leida ajutisi rahateenimise võimalusi konkreetselt määratletud eesmärgi saavutamiseks (kindla ajaraami piires). See asjaolu võimaldab teenimisvõimaluste otsimisel olla paindlik, näiteks tehes lisatööd lühikese aja jooksu, näiteks töö tegemiseks sobiva hooaja piires.

Esimene samm lisaraha teenimise suunas võib olla keeruline, kuid sellest ei tohiks end heidutada lasta. Järgnevad sammud aitavad sel teekonnal alustada, edasi liikuda ning soovitud sihini (lisaraha teenimiseni) edukalt jõuda:

  • püstita konkreetsed eesmärgid, mille täitmiseks lisaraha vajad;
  • pane paberile kirja oma oskused, mille pakkumine tasulise teenusena võiks raha sisse tuua;
  • määratle ajaline raam, mida oled nõus lisaraha teenimiseks kulutama;
  • tee päringud ettevõtetesse, kes võiksid Sulle sobivat tööotsa pakkuda;
  • hoia oma tegevuses kindlat joont, et kohustuslikust lisaraha teenimisest võiks kujuneda meeldiv hobi – majanduslik lisakindlus on seda väärt!

Lisaraha teenimiseks on mitmesuguseid huvitavaid võimalusi. Sobilikud variandid sõltuvad inimeste oskustest, soovidest ning loomuomadustest, mis kõik võivad väljenduda eri tüüpi töö tegemise soovis. Oleme järgnevalt välja noppinud 5 kõige levinumat kategooriat, mille seast igaüks peaks endale sobiva väljundi lisaraha teeniseks leidma. Loe ning mõtle, millised neist võiksid Sinu enda puhul kõige paremini sobida!

1.Revideeri kodus kasutuna seisvad esemed ning tee need rahaks juba täna!

Sageli nähakse ajutise loomuga lisaraha teenimise võimalust majapidamises kasutult seisvate esemete müügis. Seda võib raha hankimisel pidada üsna lihtsaks mooduseks, kuna müügitegevus iseenesest ei nõua erioskuste olemasolu. Tulemuse saamiseks peab olema vaid viitsimist kuulutuste ülesriputamiseks ning mõningaseks suhtluseks, mis puudutab müüdavate asjade osas tekkivatele küsimustele vastamist.

Sellisel viisil on hea lisaraha teenida peamiselt seetõttu, et piirangud müüdava kauba osas praktiliselt puuduvad. See tähendab, et müüa võib kõike, mille omamiseks endal vajadus puudub, alustades riietest ning lõpetades riiulis tolmu koguvate raamatutega. Turustamise võimalused on praegusel ajal samuti väga mitmekesised, kuna suur osa müügitehingutest toimub internetis ning pakid liiguvad mugavalt läbi pakiautomaatide.

Pane tähele: On palju neid, kellele kauba müük või vahendusteenus hästi sobivad – kes aga asjaga tõsisemalt tegeleda soovib, peab ühel hetkel oma tegevuse ettevõtlusvormiks registreerima. Pea meeles, et isiklike asjade müügiga teenitud tulu ei kuulu maksustamisele, kuniks kauba päritolu ning müümise põhjused on tõendatavad!

2.Mõtle läbi, millistele naabritele võiksid oma väiksemate teenetega abiks olla!

Kui juhtud olema abivalmi loomuga inimene, võid lisatöö leida aidates neid, kes seda vajavad. Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem ütlusel on seda silmas pidades tõepõhi täiesti olemas. Vaata oma naabrite või lähedal elavate inimeste seas ringi ning mõtle, kas keegi võiks vajada abi igapäevaste toimetuste tegemisel. Paku end lahkesti appi ning võib juhtuda, et vajalik lisateenistus ei jää kokkuleppe korras saamata.

Sellise lisateenistuse kohta võib öelda, et erioskuste omamine ei ole samuti hädavajalik. Sageli vajavad inimesed abi igapäevatoimetustega, mille sooritamine näib enamikele iseenesest mõistetavana. Näiteks võib allkorrusel elav üksik pensionär vajada abi poeskäimisel või otsida hiljuti majja kolinud üksikema oma võsukestele mõnel õhtul nädalas lapsehoidjat. Võimalusi on palju, tuleb lihtsalt endal silmad lahti hoida ning julgelt abi pakkuda!

3.Pane oma erioskused tööle!

Valdkondi, mille puhul saab põhitöö kõrvalt lisaraha teenida, on mitmeid. Piisab vaid sellest, kui mõni kasulik erioskus tagataskust võtta on. Levinumad lisaraha teenimise võimalused on näiteks järgnevates valdkondades: raamatupidamine, IT, kujundus, fotograafia või käsitöö. Eriti hästi läheb siis, kui kasu toob sisse mõni südamelähedane hobi, sest nii on võimalik kasulik ühendada meeldivaga.

Isegi juhul, kui vajalikud teadmised ning soov nendega lisaraha teenida on olemas, tuleb siiski mõelda sellele, kuidas leida kohta nende realiseerimiseks. Kahjuks ei pruugi lisatöö leidmine alati olla kergete killast ülesanne, sest paljud ettevõtted, kes lisakäsi muidu isegi vajaksid, soovivad inimesi palgata oma ettevõtesse alaliselt tööle. Isegi juhul, kui sellise lisatöö tegemiseks on võimalik osalise koormusega, võib graafikute sobitamine olemasoleva põhitöö kõrvalt osutuda keeruliseks.

Lisatöö puhul on alati olnud küsimuseks ka see, kust sobivaid pakkumisi leida. Tavapärased tööotsingu meetodid ei pruugi olla rakendatavad, sest magusad pakkumised liiguvad sageli tutvuste kaudu. See tähendab, et sõna tuleb tutvusringkonnas levima lasta ning otsimisel ise võimalikult aktiivne olla. Hea pakkumine võib tulla ootamatust kohast, mistõttu tasub silmad-kõrvad alati lahti hoida!

4.Ajutised tööotsad ehk “tööampsud” on end lisaraha teenimise võimalusena ammu tõestanud!

Vaheldust hindavale inimesele, kes end kuidagi ühe konkreetse tegevuse/ettevõttega siduda ei soovi, on lahenduseks tööampsude tegemine. Pole sellest võimalusest kuulnud? Kui nii, siis on end viimane hetk selle võimalusega kurssi viia. Spetsiaalsed juhutööde platvormid on välja töötatud selleks, et viia kokku ettevõtted, kes vajavad ajutiselt lisatööjõudu ning inimesed, kes on huvitatud ajutistest tööotsadest.

Tehtud töö eest saab tasu oma pangaarvele enamasti kord kuus või kokkuleppel peale tööülesannete täitmist. Tasub teada, et läbi seesuguste keskkondade sõlmitud kokkulepped töö tegemiseks ei kohusta osapooli töölepingu sõlmimiseks. Selline lahendus peaks paljudele sobima, sest võimaldab kiiret tööle asumist ning kohest tulu.

Hea teada: Ajutised tööotsad on kasulikud noorele inimesele, kel veel puuduvad erialased kogemused. Läbi seesuguste töövahendus platvormide on võimalik ennast proovile panna erinevates valdkondades, saades nii aimu, milline töö isikuomadustega kõige paremini sobib. Harvad pole sellised juhud, kus ajutisest tööotsast saab pikapeale püsiv töösuhe!

5.Rutiinsed abitööd, näiteks koristamine, on vana klassika – töötab alati hästi!

Mitmesugused füüsilist laadi abitööd sobivad lisaraha teenimiseks juhul, kui harjumuspärane põhitöö võimaldab õhtusel või hommikusel ajal töötamist. Lisaks soovitud lisateenistusele on võimalik end nii ka füüsiliselt aktiivsena hoida. Millistest otsingu kanalitest sellist tööd otsima peaks? Hoia silm peal näiteks ajalehekuulutustel või kaupluste infostendidel, sest seal võib leiduda pakkumisi, kus mõni ettevõte just seesugust abi abitööjõudu otsib.

Vihje! Varajastele ärkajatele võiks sobida samuti sellesse kategooriasse liigituv hommikune postivedu. Tööpäevad algavad selle töö puhul küll ajal, mil enamik inimesi veel kodudes magavad, kuid kellele sobib, on särtsakas päeva algus garanteeritud. Pärast kosutavat jalutuskäiku värskes õhus on meel piisavalt ergas, et suunduda edasi oma tavapärasele põhitööle.