1. KORRALDAJA

1.1. Mängu korraldab Raadioreklaami OÜ, registreeritud asukoht Pärnu mnt 139F, Tallinn 11317, registrikood 11504287, e-post info@sky.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. MÄNGU REEGLID

2.1. Mäng „Raha24 rahaloos“ (edaspidi: Mäng) toimub perioodil 12.06-16.06.2023 raadio Sky Plus Hommikuprogrammi otse-eetris.

2.2. Mängus osalemiseks tuleb helistada Sky Plus Hommikuprogrammi otse-eetrisse numbril 678 8123, kui raadiost on kuulda rahakõlinat. Esimesena otse-eetrisse pääseja võidab 100 (ükssada) eurot ning täiendavalt 50 (viiskümmend) eurot, kui vastab õigesti saatejuhtide esitatud küsimusele.

2.3. Mängus osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust Mängu reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Mängus osaleda.

2.4. Osavõtja kohta on lubatud piiramatu arv osavõtutaotlusi, kui Mängu reeglid ei näe ette teisiti.

2.5. Tegemist on Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi elanikud. Mängus ei saa osaleda Raadioreklaami OÜ ja BB Finance OÜ töötajad.

3. AUHIND

3.1. Mängu perioodil antakse igal tööpäeval välja rahaline auhind maksimaalselt summas 150 (ükssada viiskümmend) eurot.

3.2. Mängu auhinnafond on kokku maksimaalselt 750 (seitsesada viiskümmend) eurot.

3.3. Mängus on võimalik iga päev võita ühel inimesel, kokku on Mängu perioodil 5 võitjat.

3.4. Kui osaleja eirab Mängu tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja auhinna kätteandmise eest.

3.5. 3.5. Auhinna kättesaamiseks on võitjal vaja edastada Korraldajale oma ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, isikukood (vanuse kontrollimiseks) ja pangakonto number.

3.6. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata.

3.7. Auhind kantakse üle ainult võitja pangakontole võitmisele järgneva 14 tööpäeva jooksul. Ülekande teeb Raha24 kaubamärki omav BB Finance OÜ, kes tasub ka auhinnalt arvestatud riiklikud maksud.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1. Osaleja kinnitab, et on teadlik, et Mängus osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Raadioreklaami OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt siit: http://skymedia.ee/kasutustingimused ). Mängu raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale annab osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid Mängu läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), võitjale auhinna üleandmiseks ning Mänguga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Mäng ja jätta auhind võitjale üle andmata, teavitades sellest koheselt Korraldaja veebilehe vahendusel.

4.3. Kõik Mängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.4. Kõik pretensioonid seoses Mängu korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega „Raha24 rahaloos“ hiljemalt 23.06.2023 e-posti aadressil info@skyplus.fm. Pretensioon lahendatakse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.

Väikelaen suuremaks väljaminekuks
Sinu personaalne laenupakkumine ootab
Vaatan lisa