Raha24 ja SkyPlus viivad koos läbi rahaloosi! Loosime oma sõprade vahel välja 3 x 100 € puhtalt kätte! Kampaania periood on 23.01-25.01.2023.

Rahaloosis osalemiseks:

  1. Mine SkyPlus Instagrami
  2. Otsi üles Raha24 Rahaloosi postitus
  3. Märgi kommentaaris ära sõber või sõbrad, kellega koos võitu tähistad
  4. Ole Raha24 ja SkyPlus Instagrami jälgija.

Head loosiõnne!

1. KORRALDAJA

1.1. Kampaania korraldab Raadioreklaami OÜ, registreeritud asukoht Pärnu mnt 139F, Tallinn 11317, registrikood 11504287, e-post info@sky.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. KAMPAANIA JA KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

2.1. Kampaania „Raha24 rahaloos“ (edaspidi: Kampaania) toimub perioodil 23.01-25.01.2023 raadio SkyPlus Instagrami lehel.

2.2. Kampaanias võivad osaleda kõik SkyPlus ja Raha24 Instagrami fännid, kes on endast märku andnud SkyPlus Instagrami lehel Kampaania postituse all.

2.3. Kampaanias osaleja kinnitab korraldajatele enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.

2.4. Osavõtja kohta on lubatud piiramatu arv osavõtutaotlusi, kui Kampaania reeglid ei näe ette teisiti.

2.5. Tegemist on Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi elanikud. Kampaanias ei saa osaleda Raadioreklaami OÜ ja BB Finance OÜ töötajad.

3. AUHIND JA AUHINNA JAGAMINE

3.1. Auhinnad loositakse välja Kampaanias osalejate vahel juhuslikkuse alusel Sky Meedia AS-i töötaja poolt.

3.2. Kampaania auhinnaks on 3 x 100 eurot (võidufond kokku 300 eurot), mis loositakse välja Kampaania perioodi viimasel päeval kolmele erinevale võitjale.

3.3. Auhinna võitjatega võetakse personaalselt ühendust.

3.4. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab korraldajatele enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldajate süüst, ei vastuta korraldajad auhinna kätteandmise eest.

3.5. Auhinna kättesaamiseks on võitjal vaja edastada Korraldajale oma ees- ja perekonnanimi, emaili aadress, isikukood (vanuse kontrollimiseks) ja pangakonto number.

3.6. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata.

3.7. Auhind kantakse üle ainult võitja pangakontole võitmisele järgneva 14 tööpäeva jooksul. Ülekande teeb Raha24 kaubamärki omav BB Finance OÜ, kes tasub ka auhinnalt arvestatud riiklikud maksud.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1. Osaleja kinnitab, et on teadlik, et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Raadioreklaami OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt: http://skymedia.ee/kasutustingimused). Kampaania raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid Kampaania läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), võitjale auhinna üleandmiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Korraldaja veebilehe vahendusel.

4.3. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.4. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult „Raha24 rahaloos“ hiljemalt nädala jooksul peale Kampaania lõppu e-posti aadressil info@skyplus.fm. Sky Media lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.