Mis on ja mida näitab krediidi kulukuse määr?

Mis on ja mida näitab krediidi kulukuse määr?

Kas mäletate eelmist majandusbuumi aega, mil krediiditurule tekkisid nn SMS laenud? See oli pöörane aeg kui tarbimislaenu hind võis kliendi jaoks küündida lausa 10 korda kallimaks. Sisuliselt valitses anarhia, sest puudus järelvalve ja riigipoolne regulatsioon.

Aastaks 2020 on pilt tundmatuseni muutunud. Riik on tarbijate kaitseks välja töötanud täpse seadusandluse. Üheks tõhusamaks hoovaks võibki pidada näitajat nimega krediidi kulukuse määr.

Mida krediidi kulukus täpsemalt näitab ja kuidas aitab see tarbijatel paremaid laenuotsuseid teha - seda selgitamegi käesolevas postituses.

Krediidi kulukuse määr - mis see on?

Krediidi kulukuse määr (KKM) on laenu kogukulu aastase perioodi kohta, mis arvestab kõiki laenu väljastamisega kaasnevaid kulusid. Ehk teisiõnu KKM annab protsentuaalse indikatsiooni, kui palju konkreetne laen Sulle aastas maksma läheb.

Krediidi kulukuse määra näitamine laenupakkumistes on Eesti Vabariigis kohustuslik. KMM muutuste ja tarbimislaenude keskmise KKM-ga saab tutvuda Eesti Panga kodulehel. Maksimaalne laenudele lubatud KKM on Eesti Vabariigis kolmekordne Eesti Panga keskmine, mis on hetkel 61.83% (30.03.2020).

Krediidi kulukuse määra arvutamine

Krediidi kulukuse määra arvutamiseks on Euroopa Liit määratlenud ja rahandusministeerium kehtestatud valemi, kus võetakse arvesse kõik laenu väljastamisega kaasnevad kulud:

  • Laenatud rahasumma (ehk tarbijakrediit);

  • tagasimakse periood;

  • intressimäär;

  • lepingukulud;

  • kõik ülejäänud laenuga seonduvad kulud.

Kõiki laenukulusid hõlmav KKM aitab laenajal erinevaid pakkumisi üksteisega võrrelda ning enda jaoks soodsam laenu lahendus leida.

KKM täpne valem on kättesaadav Riigi Teatajas tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise korras. Vastavalt seadusele peab krediidi kulukuse määr olema välja toodud iga laenupakkumise juures. Laenupakkujate KKM tegevustel hoiab silma peal Finantsinspektsioon.

Kuidas krediidi kulukuse määra abil laenupakkumisi võrrelda?

Kindlasti ei piisa parima laenupakkumise saamiseks vaid intresside võrdlemisest. Tutvuma peaks ka konkreetse laenupakkuja lepingu- ja laenutingimustega. Üheks otsustavaks näitajaks, mille põhjal konkreetse laenu kasuks otsustada on krediidi kulukuse määr.

KKM aitab näha intressimäära, lepingutasude ja muude kulude taha ja väljendab laenu reealset kulu, mitte iseseisvaid kulukuse määrasid.

KKM näide

Lihtsustatud KKM näide erinevate laenupakkumiste võrdlemiseks:

Klient soovib 12 kuuks laenata 1000€ ja tegi taotluse kolme erineva krediidipakkuja juures. Pakkujate intressimäärad ning lepingu sõlmimise tingimused olid erinevad.

krediidikulukuse määr

Pakkumisi kõrvutades näeme, kuidas lepingutasud ja muud laenukulutused laenu hinda oluliselt kergitada võivad. Sarnastel laenutingimustel sama laenutootega ära keskendu vaid intressile ja vali alati väiksema KKM-ga laenupakkumine. Nii otsustad endale soodsaima laenu kasuks!

Laenu võtmisel küsi kindlasti vähemalt 3 võrdlevat pakkumist, et tekiks võrdlus kõige soodsamaks ja mõistlikumaks valikuks.

Kas krediidi kulukuse määr on alati kõige selgem näitaja?

Üldiselt annab KKM laenu maksumusest päris hea ülevaate. Siiski on krediidi kulukuse määr aastase mõõte perioodiga loodud näitaja, et eelkõige võrrelda pikaajalisi ja mitmeaastaseid finantsteenuseid ja laenutooteid. Sestap võib kõrge KKM näitaja lühiajaliste kiir- ja tarbimislaenude puhul mõningast segadust ja küsimusi tekitada.

Lühiajalise laenamise korral, sh paariks kuuks võetud lühiajalised laenud, tasub laenuandjalt küsida konkreetset igakuist makseplaani, kus kõik kulud juba sisse arvestatud oleks. Sestap on KKM näitaja kõrval oluline tutvuda ka krediidipakkuja hinnakirjaga ning enda jaoks laenu maksumus selgeks teha: missuguseks kujunevad lepingutasud, kas on muid kulusid ning mis on lõplik intressikulu.

Miks on krediidi kulukuse määra näitamine kohustuslik?

Krediidi kulukuse määra näitamine laenupakkumise juures kaitseb kliente liialt kallite laenude ja ebausaldusväärsete laenupakkujate eest.

Aastaid tagasi, 2005-2007 olnud majandusbuumi ajal KKM kui laenu hinna näitajat ei olnud kohustuslik jälgida. Krediidiasutused reguleerisid oma laenupakkumisi ise ning inimesed võtsid laene, mis võisid olla isegi kuni 10x kallimad tänastest laenudest. Erinevate laenutoodetega kaasnesid sageli peidetud kulud, mis tegid kogu laenu kuludest arusaamise kliendile keeruliseks. Inimesed sidusid ennast kallite laenudega ja makseraskused olid kerged tekkima.

Täna on KKM näitamine Eesti Vabariigis kohustuslik ja reguleeritud vastavalt Tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise korrale. Seaduse täitmist jälgib Finantsinspektsioon.

Soovitame igal juhul vältida laenamist krediidiandjatelt, kes seadusele vaatamata krediidi kulukuse määra oma pakkumise juures välja ei too. Samuti tasub loobuda pakkumistest, mille KKM läheneb lubatud maksimaalse krediidi kulukuse määrani (kolmekordne Eesti Panga keskmine, hetkel 61.83%). Need laenud on lihtsalt liiga kallid. Turul leidub alati soodsamaid pakkumisi nagu näiteks meie Raha24 väikelaen.

Raha24 väikelaenu krediidi kulukus

Raha24 tarbimislaen pakub täna (aprill 2020 seisuga) laene esmalaenajatele alla turu keskmise ehk KKM-ga 19,95%. Seaduselt lähtuvalt kuvame KKM-i kõigi oma laenupakkumiste juures.

Meie laenupakkumised on personaalsed ning lähtuvad vastutustundliku laenamise printsiibist. Küsimuste korral on võimalik pöörduda meie finantsspetsialistide poole, kes selgitavad lähemalt KKM olemust ja aitavad leida parima lahenduse tekkinud probleemile.


Veel samadel teemadel

Intress alates 2.9%

Vali summa
100 €
5000 €
Vali periood
2 kuud
60 kuud
Kuutasu
0 €
Esitan laenutaotluse