Klienditugi


 66 20 502

Isikusamasuse tuvastamine

Lähtuvalt 28.01.2008 jõustunud “Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse” nõuetest, peavad kõik esmakliendid läbima isikusamasuse tuvastamise. Isikusamasuse tuvastamist saab teha kas ID-kaardiga/Mobiil-ID-ga või kasutades Eesti Posti isikutuvastamise teenust.


AS Eesti Post osutab isikusamasuse tuvastamist järgmistes postkontorites:


Nr

Postkontor

Postkontori aadress

Telefon

E-post

1

Antsla

F. R. Kreutzwaldi 2,

Antsla 66403

6643582

antsla.postkontor@omniva.ee

2

Elva

Puiestee 1, Elva 61504

6643932

elva.postkontor@omniva.ee

3

Haapsalu

Nurme 2, Haapsalu 90501

6643733

haapsalu.postkontor@omniva.ee

4

Jõgeva

Aia 8, Jõgeva 48301

6643904

jogeva.postkontor@omniva.ee

5

Jõhvi

Narva mnt 8, Jõhvi 41536

6643677

johvi.postkontor@omniva.ee

6

Kallaste

Oja 22, Kallaste 60103

6643570

kallaste.postkontor@omniva.ee

7

Karksi-Nuia

Rahumäe 2A,

Karksi-Nuia 69103

6643553

karksi-nuia.postkontor@omniva.ee

8

Keila

Jaama 1, Keila 76605

6643860

keila.postkontor@omniva.ee

9

Kilingi-Nõmme

Pärnu 44,

Kilingi-Nõmme 86301

6643660

kilingi-nomme.postkontor@omniva.ee

10

Kiviõli

Metsa 3, Kiviõli 43125

6643832

kivioli.postkontor@omniva.ee

11

Kohtla-Järve

Järveküla tee 50,

Kohtla-Järve 30321

6643790

kohtla-jarve.postkontor@omniva.ee

12

Kunda

Kasemäe 12, Kunda 44107

6643911

kunda.postkontor@omniva.ee

13

Kuressaare

Torni 1, Kuressaare 93801

6643580

kuressaare.postkontor@omniva.ee

14

Kärdla

Keskväljak 3, Kärdla 92413

6643893

kardla.postkontor@omniva.ee

15

Lihula

Tallinna mnt 12,

Lihula 90303

6643718

lihula.postkontor@omniva.ee

16

Loksa

Papli 2, Loksa 74806

6643804

loksa.postkontor@omniva.ee

17

Maardu

Keemikute 2,

Maardu 74116

6643836

maardu.postkontor@omniva.ee

18

Märjamaa

Veski 6, Märjamaa, Raplamaa 78301

6643970

marjamaa.postkontor@omniva.ee

19

Narva

Tallinna mnt 41,

Narva 20605

6643879

narva.postkontor@omniva.ee

20

Narva-Jõesuu

Koidu 25,

Narva-Jõesuu 29023

6643723

narva-joesuu.postkontor@omniva.ee

21

Otepää

Tartu mnt. 1,

Otepää 67404

6643588

otepaa.postkontor@omniva.ee

22

Paide

Telliskivi 5, Paide 72701

6643951

paide.postkontor@omniva.ee

23

Paldiski

Rae 14B/14C,

Paldiski 76805

6643866

paldiski.postkontor@omniva.ee

24

Põltsamaa

Silla 2, Põltsamaa 48104

6643792

poltsamaa.postkontor@omniva.ee

25

Põlva

Kesk 10, Põlva 63308

6643972

polva.postkontor@omniva.ee

26

Pärnu

Hommiku 4, Pärnu 80010

6643113

parnu.postkontor@omniva.ee

27

Pärnu-Jaagupi

Pärnu mnt 8, Pärnu-Jaagupi, Pärnumaa 87201

6643573

parnu-jaagupi.postkontor@omniva.ee

28

Rae

Veesaare tee 2, Peetri, Harjumaa 75312

6643844

rae.postkontor@omniva.ee

29

Rakvere

F.G. Adoffi 11,

Rakvere 44310

6643779

rakvere.postkontor@omniva.ee

30

Rapla

Tallinna mnt 17,

Rapla 79513

6643984

rapla.kassa@omniva.ee

31

Saku

Teaduse 1, Saku,

Harjumaa 75501

6643870

saku.postkontor@omniva.ee

32

Saue

Kütise 4, Saue 76505

6643856

saue.postkontor@omniva.ee

33

Sillamäe

Ivan Pavlovi 2A,

Sillamäe 40232

6643907

sillamae.postkontor@omniva.ee

34

Sindi

Jaama 8, Sindi 86705

6643585

sindi.postkontor@omniva.ee

35

Suure-Jaani

Pärnu 3,

Suure-Jaani 71502

6643659

suure-jaani.postkontor@omniva.ee

36

Tallinn,

Järve

Pärnu mnt 238,

Tallinn 11624

6643799

jarve.postkontor@omniva.ee

37

Tallinn,

Kristiine

Endla 45,

Tallinn 10615

6643853

kristiine.postkontor@omniva.ee

38

Tallinn,

Lasnamäe

Pae 80,

Tallinn 13620

6643896

lasnamae.postkontor@omniva.ee

39

Tallinn, Lilleküla

Mustamäe tee 16,

Tallinn 10617

6643878

lillekula.postkontor@omniva.ee

40

Tallinn,

Lasnamäe Centrum

Mustakivi tee 13,

Tallinn 13912

6643835

lasnamaecentrum.postkontor@omniva.ee

41

Tallinn,

Mustamäe

Sõpruse pst 201/203,

Tallinn 13419

6643913

mustamae.postkontor@omniva.ee

42

Tallinn,

Mustika

A. H. Tammsaare tee 116, Tallinn 12918

6643808

mustika.postkontor@omniva.ee

43

Tallinn,

Pelguranna

Sõle 51,

Tallinn 10318

6643741

pelguranna.postkontor@omniva.ee

44

Tallinn,

Tallinna

Narva mnt 1,

Tallinn 10111

6643882

tallinna.postkontor@omniva.ee

45

Tallinn,

Nurmenuku

Õismäe tee 1b,

Tallinn 13514

6643850

nurmenuku.postkontor@omniva.ee

46

Tallinn, Äriklienditeenindus

Pallasti 28,

Tallinn 10001

6643264

ariklienditeenindus@omniva.ee

47

Tapa

Pikk 3, Tapa 45106

6643966

tapa.postkontor@omniva.ee

48

Tartu,

Eeden

Kalda tee 1c,

Tartu 50703

6643943

eeden.postkontor@omniva.ee

49

Tartu,

Kesklinna

Riia 4,

Tartu 51004

6643928

kvartali.postkontor@omniva.ee

50

Tõrva

Valga 1, Tõrva 68601

6643546

torva.postkontor@omniva.ee

51

Türi

Viljandi 1A, Türi 72201

6643803

turi.postkontor@omniva.ee

52

Valga

Kesk 10, Valga 68203

6643964

valga.postkontor@omniva.ee

53

Viimsi

Sõpruse tee 15,

Haabneeme 74001

6643318

viimsi.postkontor@omniva.ee

54

Viljandi

Tallinna 22, Viljandi 71001

6643992

viljandi.postkontor@omniva.ee

55

Võru

Vilja 14B, Võru 65606

6643650

voru.postkontor@omniva.ee

Kliendi kaebuste menetlemise kord

Käesoleva Kliendi kaebuste menetlemise korra eesmärgiks on informeerida kliente millises vormis ning milliseid suhtluskanaleid kasutades tuleb kaebus esitada. Samuti millised andmed tuleb kaebusesse lisada, milline on kaebusele vastamise tähtaeg ning millises vormis ja millise suhtluskanali kaudu vastus antakse.


1 Kaebuse esitamine

1.1 Kliendil on õigus esitada Kaebusi temale sobivas vormis (nt suuline, kirjalik, sh elektrooniline või taasesitamist võimaldav)

1.2 Kliendi esitatud kaebus peab sisaldama vähemalt alljärgnevat informatsiooni:

1.2.1 Kaebuse esitamise kuupäev;

1.2.2 Kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (vähemalt üks järgnevast: telefoninumber, e-maili aadress, postiaadress);

1.2.3 Kaebuse aluseks olevad faktilised asjaolud;

1.2.4 Kaebuse põhjendused;

1.2.5 BB Finance OÜle esitatav nõue või taotlus;

1.2.6 Dokumendid millele Kaebuse esitaja tugineb, juhul kui Kaebuse esitaja tugineb dokumentidele mis ei ole BB Finance OÜle vabalt kättesaadavad;

1.2.7 Kaebuse esitaja omakäeline või digitaalne allkiri.

1.3 Kui Kaebus ei vasta nõuetele või Kaebuses on viidatud dokumendile, mida ei ole lisatud ning mis ei ole BB Finance OÜle vabalt kättesaadav, teeb töötaja Kliendile ettepaneku Kaebuse täiendamiseks või puuduoleva dokumendi esitamiseks vähemalt seitsme päeva jooksul.

2 Kaebuse menetlemine

2.1 Kliendi Kaebus vaadatakse läbi ja teavitatakse kaebuse esitajat Kaebuse menetlusse võtmisest;

2.2 BB Finance OÜ selgitab menetlusse võetud Kaebuses esitatud asjaolud välja sellise põhjalikkusega, mis võimaldab jõuda Kaebuse õige lahendamiseni ning vajadusel teeb ettepaneku Kaebuse lahendamiseks vajalike andmete ja dokumentide esitamiseks ning annab selleks tähtaja, mis ei või olla pikem kui seitse päeva.

3 Kaebusele vastamine

3.1 BB Finance OÜ lahendab kaebuse 15 päeva jooksul arvates vastuvõtmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või kui nimetatud tähtaja järgimine ei ole võimalik, teavitab Kaebuse esitajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis menetlemise tähtaja pikenemisest, selle põhjustest ning täiendavast vastamise tähtajast;

3.2 Võimalusel lahendab töötaja suulise Kaebuse koheselt ja kui see ei ole võimalik põhjusel, et Kaebus vajab põhjalikumat analüüsi ja/või kontrolli, teeb töötaja Kaebuse esitajale ettepaneku esitada Kaebus kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

3.3 Kui Kaebus kuulub osaliselt või tervikuna rahuldamisele, taastab BB Finance OÜ viivituseta kaebaja rikutud õigused ja/või pakub kaebajale välja muu lahenduse;

3.4 Kui Kaebus kuulub osaliselt või tervikuna rahuldamata jätmisele põhjendab BB Finance OÜ kliendile saadetud vastuses oma otsuseid.

4 Teave kohtueelse menetleja, kohtualluvuse ja järelvalveasutuse kohta

4.1 Kui Kaebuse menetlemise lõpptulemusena jäävad Klient ja BB Finance OÜ eriarvamusele või Kliendiga ei jõuta kompromissini on Kliendil õigus pöörduda sõltumatu hinnangu saamiseks ja vaidluse lahendamiseks mh järgmiste institutsioonide, kohtueelsete menetlejate ning kohtute poole:

o Finantsinspektsioon
Sakala 4, Tallinn 15030
Telefon: 668 0500
Koduleht www.fi.ee
Kaebuse esitamine http://www.fi.ee/index.php?id=19910

o Tarbijakaitseamet
Pronksi 12, Tallinn 10117
Telefon: 6201 707
Koduleht: http://www.tarbijakaitseamet.ee
E-post: info@tarbijakaitseamet.ee

o Andmekaitse inspektsioon
Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129
Telefon: 627 4135
Koduleht: www.aki.ee
E-post: info@aki.ee

o Kohus, vastavalt kohtualluvusele
Lisainfo: www.kohus.ee

KontaktBB Finance OÜ

Reg nr: 11306564
Pronksi 19, Tallinn 10124
Tööpäevadel on meie kontor avatud kell 10:30 kuni 16:30.
Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida.

Klienditeenindus ja laenuinfo
Telefon: 66 20 502*
Lühinumber: 1241**
E-R 8.00-20.00 ning L-P 10.00-17.00
E-mail: info@raha24.ee
Fax: 6622274

Makseraskused ja erikokkulepped
Telefon: 56 88 77 62  E-R 8.00-16.30
E-mail: krediidihaldus@raha24.ee
Fax: 6622274

Tagasi- ning pikendusmaksed palume sooritada I-makse OÜ arvelduskontodele:
Swedbank EE582200221054658216
SEB EE061010220205216223
Luminor EE891700017003182400
Coop Pank EE894204278602127407
LHV pank EE987700771001057349

* Klienditeeninduse telefoninumbril palume helistada lepinguga seotud küsimustes.

** Muu info saamiseks (teave ja küsimused, kui puudub lepinguline suhe) palume helistada lühinumbril 1241. Lühinumbrile helistades kehtib 15.06.2016 seisuga teenustasu Telia mobiiltelefoni võrgust helistades 0,2278€/min, Tele2 võrgust 0,23€/min ja Elisa võrgust 0,30€/min.